Geriye dönük tazminat talep edilebilir mi?
18 Ekim 2021 Pazartesi
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda.
Geriye dönük tazminat talep edilebilir mi?
Geriye dönük tazminat talep edilebilir mi?

Sezgin Özcan
sezginozcan@sozcu.com.tr

Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda. İşten ayrıldığı yerde ise 7 sene çalışmış. Geriye dönük tazminat talep edilebilir mi? Son işyeri emeklilikte çalıştığı sene kadar mı tazminat öder? Bilge

Kendi isteğiyle işten ayrılan kişinin kıdem tazminatı talebinde bulunabilmesi için öncelikle işten ayrılma nedeninin kıdem tazminatına hak kazanmasını sağlayan bir neden olması gerekiyor.

Hak kazanılan kıdem tazminatının sonradan talebinde zamanaşımı süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda 25 Ekim 2017 tarihinde yapılan düzenleme ile 5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıllık zamanaşımı süresi, 25 Ekim 2017 tarihinden sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan kıdem tazminatları hakkında uygulanmakta olup, bu tarihten önce sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan kıdem tazminatlarına ilişkin olarak işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri değişiklik öncesi hükümlere (10 yıl) tabi. Ancak zamanaşımının 25 Ekim 2017 itibarıyla dolamamış kısmı 5 yıldan uzun ise 5 yılın geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş oluyor.

Paylaştığınız bilgiye göre işten ayrılma tarihiniz Ekim 2011 öncesi olmalı. Bu durumda 25 Ekim 2017 itibarıyla 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasına kalan süre 5 yıldan az olur. Buna göre de işten kendi isteğinizle ayrılmış olmanız nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmış olsanız dahi, tabi olduğunuz 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmuş olduğundan, talepte bulunamazsınız.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren çalışana, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen çalışma süreleri için ödeniyor. Bu bağlamda, iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesi durumunda da son işyeri, bu işyerindeki çalışma süresi için kıdem tazminatı öder. Farklı işyerlerinde daha önce geçen çalışma süreleri dikkate alınmaz.

EYT yasası çıktığında çalışmıyor olan yararlanabilir mi?

1973 doğumlu, 1997 banka girişliyim. 24 yıl kesintisiz hizmet sürem var. Çalıştığım kurumdan bugün ayrılmış olsam ve EYT yasası yarın çıksa emeklilik hakkımı kaybetmiş olur muyum? Nuray Akay

Bugüne kadar emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili bir yasa taslağı dahi ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. Ancak EYT'lilerin talebi ve muhalefet milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifleri, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar açısından 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması, yani sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını tamamlayanlara yaş şartı aranmaksızın başvuruları üzerine emekli aylığı bağlanması şeklinde.

EYT'lilerle ilgili bir düzenleme yapılma olasılığı çok düşük olsa da ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, emekli olabilmeniz için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartlarına tabi olursunuz. An itibarıyla da bu şartları sağlamış durumdasınız.

Yasa, çıktığı tarihte çalışması devam edenleri de çalışmadan yaşının dolmasını bekleyenleri de kapsar. Belirlenecek şartların uygulanması açısından aktif olarak çalışmakta olan ve çalışmadan yaşının dolmasını bekleyen ayrımı olmaz. Dolayısıyla işten ayrılmış olsanız da emeklilik hakkınızı kaybetmiş olmazsınız. (özcü)
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .