Gelir İdaresi personeli adalet istiyor
20 Haziran 2022 Pazartesi
İktidarın 2018 yılı seçimleri öncesinde seçim vaatleri arasında yer alan memurlara 3.600 ek gösterge uygulaması 5 yıllık gecikmenin ardından. . .
Gelir İdaresi personeli adalet istiyor
Gelir İdaresi personeli adalet istiyor

Nedim Türkmen - (Sözcü)

İktidarın 2018 yılı seçimleri öncesinde seçim vaatleri arasında yer alan memurlara 3.600 ek gösterge uygulaması 5 yıllık gecikmenin ardından bu yıl içinde yasalaşıp, 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ek gösterge (3.600) öncelikle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek. Zaten öğretmenlerle ilgili kanun çıkmıştı.

Ek göstergenin sadece 4 meslek grubu ile sınırlandırılmasının yarattığı rahatsızlığı gidermek için; tüm memurların göstergelerinde 600 puan yükseltme uygulanacağı açıklandı.

Ek göstergenin yükseltilmesi memurlar için aldıkları maaşlarda 80 TL-120 TL maaş artışı yaratmasına rağmen; ek göstergesi 3.600'e çıkan, 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığını 1.234 TL-1.391 TL arasında ve emekli ikramiyesini de 44.500-50.150 TL arasında artıracak.

Uygulamadan yardımcı hizmetler sınıfı dahil 5.3 milyon kamu görevlisi yararlanacak.

ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ, BÜTÜN MEMURLARA 3.600 EK GÖSTERGE VERİLMELİDİR

Köşemde, 13.10.2021 tarihinde “3.600 ek gösterge adaletli olmalı” başlıklı yazımı okumuştunuz. Ek göstergenin sadece 4 meslek grubuna verilip, diğerlerine verilmemesinin yanlışlığına dikkat çekmiştim. İktidar, bu adaletsizliği bütün memurların ek göstergelerini 600 puan artırarak çözmeye çalışıyor. Bu tam adalet olmuyor, maalesef yarım yamalak adalet oluyor. Eğitim durumlarını dikkate almadan, herkesi aynı çuvala doldurmanın yanlışlığı da ortada.

Mayıs 2022 bütçe sonuçlarına göre; bir yıllık vergi tahsilat hedefinin %70'ni ilk 5 ayda gerçekleştiren ve 100 TL vergi tahsilatını sadece 60 kuruş masrafla yapan Gelir İdaresi çalışanlarının 3.600 ek gösterge düzenlemesinde yok sayılmasına ayrı bir bölüm açmamız gerekiyor.

Türkiye genelinde 31.12.2021 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı 466 Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde; vergi gelirlerinin toplanmasından sorumlu 30 Vergi Dairesi Başkanı,108 Gelir İdaresi Grup Müdürü, 543 Vergi Dairesi Müdürü, 814 Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı, 22.531 Gelir Uzmanı, 2.283 Gelir Uzman Yardımcısı ve diğer personellerle birlikte toplam 36.464 kişi çalışmaktadır. Bu teşkilat, bu yıl 5 milyon mükellefe hizmet verecek ve 1 trilyon 500 milyar vergi tahsil edecek.

Kamuoyuna açıklanan taslak çalışmada; Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yer alan kadroların ek göstergeleri arasında oluşan farklılıklar, kurum çalışanlarının beklentilerini karşılamadığı gibi, mevcut huzursuzlukları daha da artırdı.

Bu çalışma, diğer kurumlarda hiyerarşik düzeni dikkate almadığı gibi Gelir İdaresi için de almamıştır. Şöyle ki, hiyerarşik açıdan Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı'nın altında yer alan kariyer uzmanı olarak nitelendirilen ve merkez uzmanı olan Devlet Gelir Uzmanları'nın ek göstergelerinin 4.200, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürleri'nin 3.600, müdürlerin 3.000, müdür yardımcılarının ise 2.800 yapılması eşitler arası haksızlığı artıracak ve çalışma barışını bozacaktır.

Ayrıca, 3.600 ek gösterge vaadi sunulan dört meslek grubunda en alt düzey memura verilen 3.600 ek göstergenin, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışan unvanlardan sadece Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürü unvanlarına uygun görülmesi, diğer idareci kadrolarında yer alan Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları'nın, Gelir Uzmanları'nın ve diğer personelin ek göstergelerinde 600 puanlık bir düzenleme yapılarak, ikramiye ve emekli maaşlarında sembolik bir artış sağlanması başarıyı ödüllendirmek değil cezalandırmaktır.

Gelir İdaresi çalışanlarının yarısından fazlasını oluşturan ve sahada maliyeci disiplini ile fedakârca çalışan Gelir Uzmanları'nın ihmal edilmesi hiç akıllıca değil. Çalışanların şartlarını iyileştirip motivasyonunu yükseltmek, bütçenin gelir hedefinin olmazsa olmazıdır.

YANLIŞTA ISRAR EDİLMEMELİDİR

Kamuoyu ile paylaşılan çalışmanın mevcut haliyle kanunlaşmasının, kurumlar arası ve kurum içi huzursuzlukları ve çarpık idari organizasyonu daha da bozarak çalışma barışını bozacağı aşikardır.

Ek gösterge düzenlemesinin taslak halinin kamuya maliyeti yıllık 21 milyar TL'dir. Bütün kamu görevlileri için adil ve adaletli şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılması durumunda ise maliyet yıllık 32 milyar TL olacaktır.

85 milyon vatandaştan toplanan vergilerin, üç ayda 21 milyar 98 milyon TL'sini varlıklının kur farkı zararını karşılamak için Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen güle oynaya harcayanların, başta Gelir İdaresi personeli olmak üzere diğer kamu görevlilerine uygulamanın maliyetini bahane etme hakları yoktur.

“Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.” Anonim
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .
Konya S.M. Mali Müşavirler Odasında 24. Olağan Genel Kurulu ve Oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Şirketlerde sermaye artırımları bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilmektedir. Şirketlerin yeni hisse ihraç etmesi ve bu hisselerin nakit . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında . . . .