Gelir İdaresi Başkanlığından;Covid - 19 Salgını Kapsamında Mükelleflerimize Hatırlatma
26 Nisan 2021 Pazartesi
İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması aracığıyla; vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçlarınızı anlaşmalı bankaların kredi kartlar . . .
Gelir İdaresi Başkanlığından;Covid - 19 Salgını Kapsamında Mükelleflerimize Hatırlatma
Covid - 19 Salgını Kapsamında Mükelleflerimize Hatırlatma

İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması aracığıyla; vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçlarınızı anlaşmalı bankaların kredi kartları/ banka kartlarıyla veya hesaben ödeyebilir ve tüm başvuru ve dilekçelerinizi vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz.

Bilindiği üzere, 14.04.2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/8 sayılı "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği ve günlük çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenleneceği belirtilmiştir.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça mükelleflerimizin ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğinden, vergi dairelerinde meydana gelen veya oluşması muhtemel yoğunlukları azaltmak amacıyla mükelleflerimize vergi dairelerine vermeleri gereken dilekçelerin tamamını https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda verebileceklerini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca ödeme yapmak için gelen mükelleflerimiz nedeniyle de vergi dairesinde yoğunluklar oluşmaktadır. Aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere ödemelerin Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr  internet adresi üzerinde bulunan "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulaması ile mobil telefonlar aracılığıyla yapılabileceğini önemle belirtiriz.
Bu kapsamda mükelleflerimiz, Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr  internet adresi üzerinde bulunan "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulaması ile mobil telefonlar aracılığıyla anlaşmalı bankaların;

A) KREDİ KARTLARIYLA; 

1. Tutar sınırı olmaksızın aşağıdaki borçlarının tamamını,
• Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,
• Motorlu taşıtlar vergisi,
• Trafik idari para cezası,
• Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,
• Geçiş ücreti ve idari para cezası,
• Diğer idari para cezaları,
• 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,
• Tapu harcı,
• Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,
• Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,
• Pasaport harcı ve değerli kâğıt bedeli,
• Sürücü belgesi harcı ve değerli kâğıt bedeli,
• T.C. kimlik kartı bedeli,
• Yurt dışına çıkış harcı,
• Göç İdaresi ikamet harcı,
• İkamet tezkeresi defter satış bedeli,
• Tek giriş vize harcı,
• Ecrimisil ödemeleri,
• Veraset ve İntikal vergisi 
2.Aşağıda belirtilen vergi türlerinden 100.000 TL’ye kadar olan borçları,
• Gelir Vergisi (VT: 0001)
• Zirai Kazanç Gelir Vergisi (VT: 0002)
• Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) (VT: 0003)
• Kurumlar Vergisi (VT: 0010)
• Kurumlar Vergisi Stopajı (VT: 0011)
• Basit Usulde Ticari Kazanç (VT: 0014)
• Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi (VT: 0015)
• Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4) (VT: 0016)
• Gelir Geçici Vergi (VT: 0032)
• Kurum Geçici Vergi (VT: 0033)
• Diğer Ücretler (VT: 0051)
• Katma Değer Vergisi Tevkifatı (VT: 9015)
• Damga Vergisi (VT: 0040)

B) ANLAŞMALI BANKALARIN BANKA KARTLARIYLA (DEBİT KART) VEYA HESAPTAN ÖDEME YÖNTEMİ İLE; 

• Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakları,
hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında ödeyebilirler.
Tahsilat anlaşması bulunan bankaların güncel listesi https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresimizde yer almaktadır.

Saygıyla duyurur, sağlıklı günler dileriz.
Gelir İdaresi Başkanlığı 
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .