Gelir İdaresi Başkanlığından;
25 Kasım 2021 Perşembe
11 Aralık 2021 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanında Belirtilen İllere İlişkin KPSS P48 Puan Türünden Taban Puanları Açıklandı.
Gelir İdaresi Başkanlığından;

11 Aralık 2021 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanında Belirtilen İllere İlişkin KPSS P48 Puan Türünden Taban Puanları Açıklandı.

11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanında belirtilen illere ilişkin KPSS P48 puan türünden yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların taban puanları açıklandı.

Sınav ilanında yer alan iller içerisinde,

Ankara ili için sınava girmeye hak kazanan 375'inci adayın puanı 81,19472

Antalya ili için sınava girmeye hak kazanan 75'inci adayın puanı 80,46639

Bursa ili için sınava girmeye hak kazanan 125'inci adayın puanı 80,37401

Diyarbakır ili için sınava girmeye hak kazanan 100'üncü adayın puanı 77,73534

Erzurum ili için sınava girmeye hak kazanan 25'inci adayın puanı 78,83020

Gaziantep ili için sınava girmeye hak kazanan 125'inci adayın puanı 78,65259

Hatay ili için sınava girmeye hak kazanan 100'üncü adayın puanı 78,67120

İstanbul ili için sınava girmeye hak kazanan 2300'üncü adayın puanı 75,76154

İzmir ili için sınava girmeye hak kazanan 150'nci adayın puanı 79,82334

Kocaeli ili için sınava girmeye hak kazanan 75'inci adayın puanı 79,19763

Mersin ili için sınava girmeye hak kazanan 75'inci adayın puanı 80,07809

Şanlıurfa ili için sınava girmeye hak kazanan 125'inci adayın puanı 77,82922

Tekirdağ ili için sınava girmeye hak kazanan 100'üncü adayın puanı 79,15284

 olduğundan ilgili puanların altında kalan adaylar yazılı sınava katılamayacaktır.

 11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılacak adaylar ve sınav giriş yerleri daha sonra ilan edilecektir.

Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .