Gelir İdaresi Başkanlığından ; 2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı
04 Mart 2024 Pazartesi
2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) . . . . .
Gelir İdaresi Başkanlığından ; 2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı
Gelir İdaresi Başkanlığından

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilecektir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay ve güvenli bir şekilde verebilirler. Mükelleflerimiz sisteme, internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilir.
2023 yılında elde edilen gelirlere ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimizin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla aşağıda yer alan Rehberler, Broşürler ve İnfografikler hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

·       Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

·        Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

·        Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

·        Hazır Beyan Sistemi Broşürü

·        Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

o   Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Geliri) infografik

·        Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

·        The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers

·        Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

o   2023 Yılına Ait Ücret Gelirlerinin Beyanı İnfografik

·        Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

o   Menkul Sermaye İradı İnfografik

·        Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

·        Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

o   Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılması İnfografik

·        G.V.K. Geçici 67'inci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

·        Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları

o   Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları İnfografik

·        Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

o   Bağış ve yardımların Gelirden/Kurum Kazancından İndirilmesi İnfografik

·        Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri

·        Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

o   Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi İnfografik

Kamuoyuna duyurulur.

REKLAM ALANI
12- Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş Yönetim Kurlu Başkan Yardımcısı Vahap Adıyaman Sözü Meslek Mensuplarına Verdi. Bu Bölümde Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Cevap Verildi.
REKLAM ALANI
Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 2024 yılı Ocak-Mart bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-. . .
Mahalli idare seçimlerinden sonra göreve başlayan bazı yeni belediye başkanlarının önceki dönem belediye başkanlarından yüksek . . . . .
Sosyal güvenlik sistemimizin temel finansman kaynağını sigorta primleri oluşturmaktadır. Sistemin sürdürebilirliği açısından sigorta . . . . .
Bildik kuralı hatırlatayım; havuza dalmadan önce derin nefes almak iyi fikirdir. Ama havuza daldıktan sonra derin nefes almak kötü fikirdir. . . .
Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı . . . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-ç bendi ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıklarında çıkardıkları payların . . .
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti. . . .
Kurumlar vergisi beyan döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı. Beyan dönemi, uzatma olmazsa 30 Nisan akşamı sona erecek.
Odalarının İlk Başkanı Olan Tuncer Ergen' i Vefatının 7. Yılında Anma Etkinliği Düzenliyor.
Bitcoin'de 20 Nisan gecesi gerçekleşmesi beklenen yarılanma (halving) yatırımcıların odağına yerleşti. İşte 10 soruda Bitcoin yarılanması . . ...
Başta binek otomobiller olmak üzere; kara, deniz ve hava taşıtlarından ÖTV, KDV ve MTV olmak üzere üç çeşit dolaylı vergi alınmaktadır. . . . .
Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında Basın Açıklaması
Ve nihayet “ülkenin kaderini tayin edecek” dediğimiz 31 Mart Yerel seçimleri sükûnet içerisinde yapıldı. . . . .
Mart ayı gerçek kişilerin, Nisan ayı ise kurumların yıllık beyanname verme ayı. Bu ay, kurumlar ve tabii ki kurumlar vergisi içerisinde en . . . .
Enflasyon, fiyatların zaman içinde artması anlamına gelir. Fiyat seviyeleri ne kadar hızlı artıyorsa enflasyon oranı da o kadar yüksektir. . . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/b maddesinde yurt dışı şirketlere ortak olan kurumların bu şirketlerden elde ettiği iştirak kazançlarına . . . .
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugün sizlere, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açıklanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilerden hareketle; sosyal güvenlik . . . . . .