Fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarında 1 aylık süre uzatımı
08 Ağustos 2020 Cumartesi
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarında 1 aylık süre uzatımı
Fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarında 1 aylık süre uzatımı

Berker Bostancı

Cumhurbaşkanının 2810 ve 2811 sayılı kararları yayımlanmış olup, bu kararlarda;

1- Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması

Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. Madde ile İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin,17/04/2020 tarihinden 17/08/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle (birinci uzatma süresi dahil) işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izine ayırabileceği düzenlenmiştir.

2811 sayılı Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay daha uzatılmış olup, çalışan personellerin iş sözleşmeleri 17/Eylül/2020 tarihine kadarfeshedilemeyecektir.

2- Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması.

Cumhurbaşkanının 2810 sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay daha uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanının 2706 Sayılı Karar ile 30/06/2020 tarihinde sona eren süre ile 31.07.2020 tarihine kadar süre (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle,

30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay süreyle uzatılmıştı.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, Cumhurbaşkanının 2810 sayılı Karar ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilk uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay süreyle ikinci kere uzatılmıştır. (Hürses) 

(Resmi Gazete: 31.07.2020 tarihli, 31202 sayılı)


Bankalarca yapılan kanuni takipler sonunda kredilerin teminatında bulunan ipotekli taşınmazlar İcra Müdürlüklerince açık arttırma suretiyle
Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik. .
l -Gelir Vergisi Kanunu Yönünden, ll - Vergi Usul Kanunu Yönünden: lll -Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:
COVID-19 pandemisinin çalışma hayatına olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bir yandan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği,. .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, miras yolu ile intikal eden hisse senetlerinin beyanında, beyan edilecek değer olarak,
Ermenistan'ın kardeşimiz Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'a saldırısı sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde, toplu taşıma faaliyetinizle ilgili olarak "muhtelif müşteriler" . . .
Zaman aşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 1933 yılında çıkarılmış olan 2308 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi gereği “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni . . .
Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan kadının, gerçek usule göre daha avantajlı olan . . . .
Müzik eşliğinde Güneşli Park AVM Düğün salonuna sosyal Mesafeyi koruyarak konfediler eşliğinde Mehtap Hanım ve Yurtcan Bey . . .
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .