Esnafın kepenk indirmesini nasıl anlamalıyız?
22 Temmuz 2020 Çarşamba
Önceki günkü DÜNYA gazetemizde Yener Karadeniz imzalı bir haber vardı: Esnaf “Devren Kiralık”.
Esnafın kepenk indirmesini nasıl anlamalıyız?
Esnafın kepenk indirmesini nasıl anlamalıyız?

Nevzat SAYGILIOĞLU
nevzatsaygilioglu@atilim.edu.tr

Önceki günkü DÜNYA gazetemizde Yener Karadeniz imzalı bir haber vardı: Esnaf “Devren Kiralık”.

Haberin özeti şöyle idi: “Pandemi sonrası müşteri ve satışlarda tarihi dip seviyeleri gören esnaf ve markalar bir bir kepenk kapatmaya başladı. Sektör temsilcileri, önlem alınmadığı takdirde kapanmaların çok daha yüksek oranları bulabileceği uyarısında bulundu”.

Haberde;

✓ En işlek caddelerdeki ünlü hazır giyim markalarının şubelerinin kapatıldığı,
✓ Satılık işyeri ilanlarının geçen yıla göre yüzde 50’nin üzerinde arttığı,
✓ TESK verilerine göre haziran ayında 7 bin 222 esnafın kepenk kapattığı,
✓ TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in beyanatına yer verildiği,
✓ Palandöken’e göre esnafımızın en az 3 yıl vergi ödememesi gerektiği,
✓ Yeni iş ve istihdam olanağı yaratılamadığı,
✓ Kapatılan iş yeri sayısının artmaya devam edeceği,
✓ Esnafın en büyük sorununu kira ödeme konusunda yaşadığı,
✓ Birleşmiş Markalar Derneği üyelerinin yüzde 70’den fazlasının şube kapatma yönünde görüş ortaya koyduğu,
✓ AVM’lerde mağaza açma iştahının hiç kalmadığı,
✓ Yeme içme yerlerinin de hızla kapanma yolunda olduğu, belirtiliyordu.

Kepenk kapatmada pandemi etkisi...

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız keyifsiz haberin altında yatan temel nedenin veya tetikleyici unsurun “pandemi” olduğu açık.

Pandeminin neden esnafa kepenk kapattırdığını anlatmaya çalışalım.

Her şeyden önce insanların geliri kayboldu veya düştü, insanlar işsiz kaldı. Bütün dünya işsizlik olgusu ile karşı karşıya. Türkiye de bundan nasibini aldı. 4-5 milyon bandında seyreden işsizler ordusunun 8 milyona çıktığı tahminleri var. Rakamlar yalan söylemiyor, gerçekten de işsizlik kol geziyor. Özellikle de genç işsizliği çok fena etkiliyor.

İşsiz kalan, geliri azalan, gelecek beklentileri olumsuz olan insanın yapacağı şey, daha güvenli konumda kalmaktır, yani daha tedbirli hareket etmektir. Kimileri de böyle yapınca ister istemez piyasaya olumsuz etkisi oluyor.

İşin daha da önemli yani insanların ezberinin bozulması ve dolayısıyla keyfinin kaçması. Gerçekten de belirsizlik, karamsarlık ortamında insanlar giymeyi, takmayı takıştırmayı, gezmeyi, yemeği unuttu. Yüzün maskelendiği, kalabalığa girmenin neredeyse yasaklandığı, eğlence ortamının kalmadığı koşullarda insanlar marka kıyafet veya saat, takı derdine girmiyor. Bu da piyasaya olumsuzluk olarak yansıyor.

Açıkçası pandemi sonrasında bazı mal ve hizmetlere olan talep ciddi azaldı; ama buna karşın gıda, sağlık, kargo gibi bazı mal ve hizmetlere olan talep de arttı.

Sonuç itibariyle pandeminin iş dünyası ve özellikle esnaf üzerindeki etkisi çok yıkıcı oldu.

Kepenk kapatmada söylenmeyen diğer gerçekler!...

Günümüzde giderek artan ve artmaya da devam edeceği anlaşılan kepenk indirmede başka gerçekler olduğunu unutmamalıyız, bu gerçeklerle yüzleşmeliyiz.

Öncelikle TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in esnafın vergisinin 3 yıl alınmaması önerisine katılmadığımızı belirtelim. Esnaf vergisini tam ödemiyor ki bunun kaldırılmasını istesin. Beyan usulünde ve basit usulde vergi ödenmediği, gerçekten de çok ciddi kayıt dışılık olduğu ortada.

Bu parantezi kapattıktan sonra söylenmeyen ya da görülmek istenmeyen, belki de ıskalanan diğer başlıklara geçelim.

Her apartmanın altında otopark yerine dükkan, kahvehane, berber, güzellik salonu, yemekçi açılırsa bunun sürdürülebilir olmadığını anlamak gerekir. Oysa başka yerlerde değil sokakta, mahallede ancak bunlardan birkaçını görmek mümkün.

Aynı şekilde sokağın her iki tarafında biraz büyük giriş katlarına yada cami altlarına market yerleştirilirse bunun kimseye yarar sağlamayacağını bilmek gerekir.

Yine büyük şehirlerde sayısı yüzlerle ifade edilen ve artık Anadolu’nun küçük sayılır şehirlerine de yayılan AVM’ler açılırsa bundan da kalıcı bir sonuç beklemek zordur.

Emekli ikramiyesiyle açılan dükkanlar, işletme sermayesi olmadan çevrilmeye çalışılan, kısacası kaynağı yeterli olmayan ve finansmana rahatlıkla ulaşamayan işyerlerinden sürdürülebilir bir gelir beklemek hayaldir. Bu arada bazı iş kollarının kaybolmak durumunda olduğu, bazı mesleklerin yok olmaya başladığı günümüzde halen eski alışkanlıkları devam ettirmek de bir başka sıkıntı kaynağı.

Sözün özü; pandemiyle su yüzüne çıkan iş dünyasının gerçeklerini iyi okuyamayan veya algılayamayanların sonunun hüsran olduğu gerçeğini unutmamak, anlamsız suni teneffüs çabaları içine girmemek gerekir. (Dünya)
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...