Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Basın Açıklaması; Her Şey Rant Mı?
19 Ekim 2020 Pazartesi
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Basın Açıklaması;   Her Şey Rant Mı?

Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Basın Açıklaması

Her Şey Rant Mı?


Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek artan açık-kapalı fiziki ve rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyması gerekçesiyle, üniversitenin batısında yer alan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 4110 ada 2 parsel sayılı taşınmazın; 2017 yılında tahsisi talep edilmiştir. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü; söz konusu taşınmazın, kamu hizmetleri için değerlendirilmesi düşünüldüğünden talep reddedilmiştir.

Yine üniversitenin farklı tarihlerde yapmış olduğu tahsis talepleri "Kamusal amaçlarla kullanılacağı" gerekçesiyle uygun bulunmamış ve reddedilmiştir. Aynı Parselde 500 m² hissesi bulunan Konyaaltı Belediyesi de, belediyeye ait hissenin Üniversiteye tahsisini reddetmiştir.

Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...