YAZAR
Esadullah Aslan
SMMM - (Konya)
Esadullah Aslan
08.04.2017
478 seri nolu VUK genel tebliğine göre Artık meslek mensubuna 3 yıl geçici olarak meslekten men cezasını vergi idaresi verecek meslek odaları da 5 gün içinde uygulayacak.
05.09.2015
İhbarnameyi Hükümsüz Kılan Esasa Müessir Şekil Eksikliği Olduğu, İdari Yargıda İçtihat Halini Alan Kararlarla Hükme Bağlandı
30.05.2015
Son zamanlarda yapılan incelemelerde,mükelleflerin faturalı KONTÖR satışları,faizle borç para vermek olarak (POS TEFCİLİĞİ)telakki edilmek suretiyle incelemeler yapılmakta,
08.03.2015
Çünki Takdir Komisyonları Böyle Bir Yetkimiz Yok Dedi.
25.08.2014
Bilindiği üzere özel tüketim vergiside aynen katma değer vergisi gibi bir tüketim vergisi olup nihai yüklenici ve ödeyicisi TÜKETİCİDİR.
16.08.2014
Son zamanlarda, faturalı KONTÖR satışlarının SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE ALMAK olarak kabul edilerek cezalı tarhiyatlar yapılması ve VUK nun . . . .
12.08.2014
1.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren arındırılmış ve yeni KDV genel tebliği içeriğindeki açıklamalar ışığında KOD uygulamasının fiili ve hukuki durumu üzerinde duracağım.
15.09.2013
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 1998 yılından başlamak suretiyle araç alım satımlarında noter satış senetlerinin bir nüshasınında vergi dairelerine gönderiliyor olmasından dolayı
1 2 3 

REKLAM ALANI