Engelli çocuğu olan annenin prim günü ve yaş hesabı
29 Mart 2021 Pazartesi
İkiz kardeşimin yüzde 97 oranında engelli raporu var. Rapor, 23 Temmuz 2009 tarihinde alındı. Annem 18 Mart 1971 doğumlu. . . .
Engelli çocuğu olan annenin prim günü ve yaş hesabı
Engelli çocuğu olan annenin prim günü ve yaş hesabı

Sezgin Özcan

İkiz kardeşimin yüzde 97 oranında engelli raporu var. Rapor, 23 Temmuz 2009 tarihinde alındı. Annem 18 Mart 1971 doğumlu. 4/c giriş tarihi 11 Ekim 1991, toplam gün sayısı 240. 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı var. Hizmet süresi 9 yıl 8 ay 11 gün gözükmekte. Hâlâ aktif olarak ödemekteyiz. Emeklilik şartlarını sağlıyor mu diye merak ediyoruz. Kurumlar bu konuya açık ve net bir cevap veremediği için sizin yardımınızı rica ediyoruz. Doğum borçlanması yaparak şu an emekli olabilir mi, prim ödemeyi bırakabilir mi? Yalın
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş haddinden de indiriliyor.
Anneniz 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 15 tam yıl (5400 gün) prim günü ve 56 yaş şartlarına tabi.

9 yıl 8 ay 11 gün (3491 gün) karşılığı olarak 873 gün mevcut prim gün sayısına eklenir. 4/c kapsamındaki 240 günle birlikte an itibarıyla toplam prim gün sayısı 4604 gün olur. Bundan sonraki süreçte ödenecek prim gün sayılarının da dörtte biri prim gün sayısına eklenecek, 5400 günü tamamladığında emeklilik için gereken prim günü şartını sağlamış olacak.

Prim gün sayısına eklenen süreler 56 yaşından düşüldükten sonra kalan yaşını doldurduğunda da emekli olmaya hak kazanacak. Doğum borçlanması 11 Ekim 1991 tarihinden sonra doğan çocuklar için söz konusu olabilir.

18 yaşından önce başlayan sigortalılık

7 Temmuz 1974 doğumluyum. 14 yaşında, komi olarak 5 Nisan 1988 tarihinde bir lokantada işe başladım. Bu tarihte sigorta girişim yapılarak 26 gün prim yatırıldı (çıraklık sigortası değil). SGK'da, 18 yaşından küçük olduğum için sigorta başlangıcımın 18 yaşımı doldurduğum 7 Temmuz 1992 tarihi olarak dikkate alınacağını belirttiler. Bu doğru mu? Şu an 8200 gün prim ödemem var. Emekli olacağım tarihi öğrenebilir miyim?
Metin Keskinol

Emeklilik şartlarınızın tespitinde adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeyen başlandığı 5 Nisan 1988 tarihi esas alınır. Buna göre, SSK statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 prim günü ve 50 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Ancak 25 yıllık sigortalılık sürenizin hesabında başlangıç olarak 5 Nisan 1988 tarihi değil, 18 yaşınızı doldurduğunuz 7 Temmuz 1992 tarihi esas alınır. Buna göre de 25 yıllık sigortalılık süreniz 5 Nisan 2013 tarihinde değil, 7 Temmuz 2017 tarihinde dolmuş olur.

25 yıllık sigortalılık süreniz her halükârda dolmuş olduğundan, bu durum emekliliğinizde olumsuzluk yaratmaz. 50 yaşınızı dolduracağınız 7 Temmuz 2024 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız. (sözcü)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin