Emeklilik sonrası çalışma, emekli aylığına katkı sağlar mı?
03 Mayıs 2021 Pazartesi
İç hastalıkları uzmanıyım. 1978 Eylül ayında ilk göreve başladım, 2007'de kendi isteğimle 29 sene üzerinden emekli oldum.
Emeklilik sonrası çalışma, emekli aylığına katkı sağlar mı?
Emeklilik sonrası çalışma, emekli aylığına katkı sağlar mı?

Sezgin Özcan

İç hastalıkları uzmanıyım. 1978 Eylül ayında ilk göreve başladım, 2007'de kendi isteğimle 29 sene üzerinden emekli oldum. 2019 yılı başına kadar özel sektörde çalıştım. Bu süre içinde tavan ücretten sigorta primim ödendi. 2019 yılı başında tekrar 657'li oldum. 2007'den 2019'a kadar geçen 12 senelik hizmetim için ne yapmam gerekir, bir yere bildirmem gerekiyor mu, bana bir katkısı olur mu? Necati Bilgin

Emeklilik sonrası özel sektördeki çalışmanız karşılığı ödenen primler sosyal güvenlik destek primi (SGDP)'dir.

SGDP ödenmiş veya bildirilmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmıyor, prim ödeme gün sayısına ilave edilmiyor, hizmet birleştirmesi yapılmıyor ve ödenen primler toptan ödeme şeklinde iade edilmiyor. Sadece SGDP ödenen sürelerde iş kazası geçirilmesi ya da meslek hastalığına tutulma halinde, bu sigorta kollarından yapılan yardımlardan (geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması vb.) yararlanılması söz konusu olabiliyor.

Bu bağlamda, SGDP'ye tabi olarak çalıştığınız süreleri emekliliğinize dahil ettirmeniz, diğer bir deyişle emekli aylığına esas hizmet süresi olarak değerlendirilmesi ve emekli aylığınızda artış sağlaması maalesef mümkün değil.

Emekli aylığı zamları hangi tarihten geçerli?

4/a (SSK) emekli maaşımı her ayın 25. gününde alıyorum. 25 Aralık 2020 ile 24 Ocak 2021 dönemine ait maaşımı aldım. 25 Ocak 2021 tarihinde de 25 Ocak 2021 ile 24 Şubat 2021 dönemine ait zamlı maaşımı aldım. Fakat 1 Ocak 2021 ile 24 Ocak 2021 dönemine ait (24 günlük) zam farkını almadım. Devlet memurları çalışırken, 1 Ocak 2021 ile 14 Ocak 2021 dönemine ait 14 günlük zam farkını aldılar. 4/a emekli maaş zammı 1 Ocak tarihinden geçerli değil mi? Geçerli ise 24 günlük zam farkını nasıl alabilirim? Yusuf Gültekin

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesine göre, emekli aylıkları, 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren değil, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere artırılıyor.

Bu bağlamda, sizin emekli aylığınızın ödenme tarihi her ayın 25. günü olduğundan, ocak ve temmuz ayı artışlarınız 25 Ocak ve 25 Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere yapılıyor. Dolayısıyla 24 günlük fark almanız söz konusu olmaz.

Memurların emekli aylığı artışına ilişkin yasa farklı olup, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor.

Yurtdışında yaşayan GSS'li sayılır mı?

2003 yılından beri yurtdışında yaşıyorum. Gelir testi yaptırmadığım için adıma genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu çıkmış. Ne yapmam lazım? Atak Nuh

Kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeleri veya yabancı bir ülkeden sağlık yardımı hakkı bulunmaması gerekiyor. Yurtdışında ikamet ettiğinize dair belge ile SGK'ya başvurarak adınıza tahakkuk ettirilen GSS prim borcunu sildirebilirsiniz. (Sözcü)
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .