Emeklilik başvurusunda uygun zaman ne zaman?
07 Ekim 2020 Çarşamba
Her yılın son çeyreğine girildiğinde, emekli olmayı düşünen okurlardan “Yılbaşından önce mi sonra mı emekli olmak daha avantajlı?
Emeklilik başvurusunda uygun zaman ne zaman?
Emeklilik başvurusunda uygun zaman ne zaman?

Sezgin Özcan - (Sözcü)

Her yılın son çeyreğine girildiğinde, emekli olmayı düşünen okurlardan  “Yılbaşından önce mi sonra mı emekli olmak daha avantajlı?” soruları gelmeye başlar. Biz de mevcut verileri değerlendirerek ilk tespitlerimizi paylaşırız. Bu yıl da malum sorular gelmeye başlayınca, mevcut verilere göre ilk değerlendirmemizi paylaşalım istedik.

Emeklilik başvurusunu yılbaşından önce mi sonra mı yapmanın daha avantajlı olduğunun tespiti için esas alınan parametrelerden biri 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri 2020 yılı tüketici enflasyon oranı ile ülkenin büyüme oranı, yani “güncelleme katsayısı”. Karar vermek için enflasyon ve büyüme hızı ile emekli aylıklarına yapılan zam oranını kıyaslamak gerekiyor.

2020 yılı enflasyon ve büyüme hızının, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde 2021 Ocak ayında, küçük olması halinde ise 2020 Aralık ayı sonuna kadar  emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

★★★

Emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam oranı belli. Yılbaşında yüzde 6.50, Temmuz'da yüzde 5.75 olmak üzere toplam yüzde 12.62. Yılsonu enflasyon ve büyüme oranları ise henüz belli olmamakla birlikte tüketici enflasyonu Eylül ayı itibarıyla (9 aylık) yüzde 8.33, yıllık yüzde 11.75 olarak gerçekleşti. Yeni Ekonomi Programı (YEP)'nda öngörülen 2020 tüketici enflasyon oranı yıllık yüzde 10.5, büyüme oranı yüzde 0.3.

★★★

Emekli aylığı çok teknik bir hesaplamayı gerektiriyor. Ancak kıyaslamanın daha anlaşılabilir olması açısından çok özet bir bilgi paylaşmakta yarar var.

Emekli aylığı, en basit anlatımıyla ortalama aylık kazanç tutarı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor. Hesaplanan aylık, emekli olunan yılın ocak aylığı oluyor. Yılın ilk altı aylık döneminde emekli olunması halinde emekli aylıklarına ocak döneminde yapılan zam oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde emekli olunması halinde ise önce ocak dönemi, sonra temmuz döneminde yapılan zam oranı kadar artırılıyor.

Ortalama kazanç, her yıla ait prime esas kazancın, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının prim gün sayısına bölünmesiyle bulunuyor.

Güncelleme katsayısı, her yılın Aralık ayına göre TÜFE değişim oranı ile büyüme hızının Ocak 2000-Eylül 2008 dönemi için yüzde 100'ünün, Eylül 2008 sonrası için yüzde 30'unun toplamından oluşuyor. Aylık bağlama oranı ise toplam prim gün sayısına göre hesaplanıyor.

★★★

Yılbaşından önce emeklilik başvurusunda bulunulması halinde,  prime esas kazançlar en son 2019 güncelleme katsayısıyla güncellenerek, emekli aylığı 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanır. Hesaplanan aylık, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranındaki zam kadar artırılır.

Yılbaşından sonra emeklilik başvurusunda bulunulması halinde, emekli aylığı 2021 yılı ocak ayı itibarıyla hesaplanır. Emekli aylığı hesabında esas alınacak prime esas kazançlar 2020 yılı güncelleme katsayısı esas alınarak güncellenir, ancak 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranında zam eklenmez.

★★★

Mevcut verilere göre, tüketici enflasyonu ve büyüme hızı, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranındaki zammın altında kalıyor. An itibarıyla 2020 yılında emekli olmak bir tık daha avantajlı gözüküyor. Ancak büyüme hızında bir artış beklenmese de yıllık enflasyon oranında kararı etkileyebilecek değişim söz konusu olabilir. Bu nedenle de aralık ayını beklemek gerekiyor.
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
Yoğun talep karşılık buldu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “ev kirasız-para faizsiz olmaz” şeklindeki iktisadi anlayıştan hareketle düzenlenmiş “emsal kira bedeli”
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi.... . . .
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin . . . .
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Meclise mali mevzuat ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bir Torba Kanun Teklifi sunuldu.
Bu düzenlemelerin reform niteliğimi yoksa deform niteliğimi daha hakim? Oysa kriz dönemlerinde vergi enstrümanı iyi kullanılırsa
Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı . . .