Emekli Sandığı’nda dul/yetim aylığı oranları
12 Temmuz 2021 Pazartesi
Emekli Sandığı'na tabi emekli merhumun eşi dul aylığı, 3 kızı da yetim aylığı almakta iken, kız evlatlardan biri vefat etti.
Emekli Sandığı’nda dul/yetim aylığı oranları
Emekli Sandığı’nda dul/yetim aylığı oranları

Sezgin Özcan

Emekli Sandığı'na tabi emekli merhumun eşi dul aylığı, 3 kızı da yetim aylığı almakta iken, kız evlatlardan biri vefat etti. Bu durumda, dul eş ile diğer iki kız evladın maaşlarında ne oranda artış olacaktır? Evli olan söz konusu kız evlatlara, herhangi bir işte çalışmadıkları ve sosyal güvenlik kurumlarından maaş almadıkları için, değişik tarihlerde eşleri vefat edince babalarından yetim aylığı bağlanmış idi. Hatta eşi en son vefat eden kız evlada maaş bağlandığında, dul eşin aylığı azalmıştı. İleri Aydın

Emekli Sandığı emeklisinin vefatı üzerine eş ve yetimlerine aylık bağlanmasında, eş ve 3 kız çocuğunun hak sahibi olması durumunda aylık bağlama oranları eş için yüzde 50, kız çocuklarının her biri için yüzde 25 olur. Ancak bu oranlara göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları toplamı, aylık bağlamaya esas alınan babanın emekli aylığının yüzde 100'ünü geçemeyeceğinden, dul ve yetim aylıklarından oransal olarak indirim yapılır.

Eş ve 2 kız çocuğunun hak sahibi olması durumunda aylık bağlama oranları yine eş için yüzde 50, kız çocuklarının her biri için yüzde 25 olur. Ancak bu durumda bağlanacak dul ve yetim aylıklarının toplamı, aylık bağlamaya esas alınan babanın emekli aylığının yüzde 100'ünü aşmayacağından, dul ve yetim aylıklarından indirim yapılmaz.

Şayet kız çocuklarından biri daha aylıktan çıkarsa, bu durumda aylık bağlama oranları dul eş için (Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi olmaması koşuluyla) yüzde 60, tek kız çocuğu için yüzde 30 olur. Tek kız çocuğu da aylıktan çıkarsa, dul eşin aylık oranı yüzde 75'e yükselir.

Ücretsiz izin ve kısa çalışma emeklilik tarihini uzatır mı?

Ben 2002 Aralık ayında işe girdim. Hep aynı işyerindeyim. Yaşım 67. 2022 Haziran ayında emekli olacağım. Pandemiden dolayı 3 ay ücretsiz izin kullandım, 9 ay kısa çalışma yaptım. Ben yine günümde mi emekli olacağım? Eğer olamazsam kalan bir seneyi kim ödeyecek? Habibe Karadeniz

Ücretsiz izin döneminde ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alınan günler için uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan ve emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmiyor. Prim ödenmeyen bu süreler için borçlanma da yapılamıyor.

Bu nedenle de emekliliği için prim günü eksik olup, prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanacak olanların emeklilik tarihleri, ücretsiz izne çıkarıldıkları ve/veya KÇÖ aldıkları gün sayısı kadar uzuyor.  Verdiğiniz bilgilerden, 2022 Haziran ayında 7000 prim gününü tamamlayarak emekli olmayı planladığınız anlaşılıyor. Bu durumda, 7000 prim gününü (3 ay ücretsiz izin + 9 ay kısa çalışma) olmak üzere 12 ay sonra tamamlamanız mümkün olacağından, emekliliğiniz bir yıl uzuyor. Bu süreçte primler yine ücretiniz üzerinden, sigortalı ve işveren payı olarak ödenecek. Ancak ücretsiz izin ve kısa çalışma süreleri için borçlanma hakkı verilirse, borçlanarak mağduriyetinizin telafisi mümkün olabilecek. (Sözcü)
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa . . .
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37’nci maddesiyle . . .
Malum olunduğu üzere elektronik defter yani kısaca e- defter kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin dijital ortamda tutulduğu ve maliyeye
Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle bir şey!
Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini . . .
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu işyerinde 19 Temmuz . . .
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu Haziran 2021'i açıkladı. Memleket bayram ve tatil telaşı içinde olduğu için
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;