Ekrem Öncü Yazdı Maliye Bakanı Açıkladı
22 Nisan 2022 Cuma
Mali piyasaların usta ismi, Gündem Medya Grubu yazarı Ekrem Öncü yine ses getiren bir yazıya imzasını attı.
Ekrem Öncü Yazdı Maliye Bakanı Açıkladı
Ekrem Öncü Yazdı Maliye Bakanı Açıkladı

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

Yazarımız Ekrem Öncü’nün “Menkul satış sözleşmelerinde dövizle ödeme yasağı ve hizmet sözleşmelerinde 32 sayılı karar kısıtlamaları!” yazısının ardından, Bakanlık, yazarımızın görüşleri doğrultusunda açıklama yayınladı.

Mali piyasaların usta ismi, Gündem Medya Grubu yazarı Ekrem Öncü yine ses getiren bir yazıya imzasını attı.

Öncü’nün, Borsagundem.com ve Finansgundem.com’da yer alan, “Menkul satış sözleşmelerinde dövizle ödeme yasağı ve hizmet sözleşmelerinde 32 sayılı karar kısıtlamaları!” başlıklı köşe yazısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu ile ilgili olarak yazarımızın görüşlerine paralel doğrultuda bir açıklama yayınladı.

Büyük bir ilgiyle okunan ve iki sözleşme özelinde önemli detayları kamuoyuna taşıyan Ekrem Öncü, bakanlık tebliğine istinaden kaleme aldığı yazısında, “… Bu değişiklik sonrası, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün, ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu olmuş oldu.

Yani menkul satış sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılabilecek ancak ödemeler Türk parası cinsinden yapılabilecektir. Bu nitelikteki sözleşmeler için döviz cinsinden ödeme yapılamayacaktır.

Diğer yandan yine bu Tebliğ ile aynı Tebliğ maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

19.04.2022 ÖNCESİ YAPILAN SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN ÖDEMELER DE TÜRK PARASI İLE Mİ YAPILACAKTIR?

Tebliğde 10.04.2022 öncesi yapılan sözleşmelere istinaden yapılacak ödemelerin döviz cinsinden yapılıp yapılmayacağı yönünde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Örneğin, Ocak 2022 de döviz cinsinden ya da dövize endeksli yapılan bir sözleşmeye istinaden verilen döviz çeklerinin vadesi 19.04.2022 sonrasına denk geliyor ise bu çekler döviz cinsinden ödenebilecek midir?

Her ne kadar ödenemeyeceğine dair görüşler belirtilse de bu görüşe katılmak mümkün değildir. Yasal mevzuat değişikliklerinde özel bir belirleme yok ise lehe olan hüküm uygulanır. Hukuk güvenliği ilkesi de bunu gerektirir. Dolayısı ile, 19.04.2022 tarihi öncesi döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yapılan sözleşmelere istinaden ödemeler döviz cinsinden yapılabilecektir." dedi.

Usta isim, finalde, “Hizmet sözleşmeleri ile menkul satış sözleşmeleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Hizmet sözleşmelerinde yukarıda sayılan haller dışında sözleşmeler dahi döviz cinsinden ya da dövize endeksli düzenlenemezken, menkul satış sözleşmelerinde döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenebilirken ödeme Türk parası cinsinden yapılacaktır” ifadesine yer verdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Önemli yazının üzerinden çok değil 24 saat geçmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklamayı paylaştı. Ekrem Öncü’nün işaret ettiği ‘döviz’ ve ‘Türk Lirası’ detaylarını içeren açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlığımızca belirlenen istisnalara ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8’inci maddesinde yer verilmiştir.

19.04.2022 tarihli 31814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliği ile bahse konu 8’inci maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Bakanlığımızca, Türk parasının kıymetini koruma amacıyla oluşturulan kambiyo mevzuatının temel amacına uygun olacak şekilde, serbest piyasa koşulları çerçevesinde Türk Lirasının kullanımını önceliklendirmeye ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlıklıkla devam edilmektedir.” (Gündem)
37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.