YAZAR
Ekrem Öncü - (Yeminli Mali Müşavir)
www.dkrdenetim.com
Ekrem Öncü - (Yeminli Mali Müşavir)
04.07.2022
7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de 01.07.2022 tarihinde kabul edildi.
28.06.2022
28.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tapu işlemlerinin Noterler vasıtası ile de yapılabileceği düzenlenerek kanunlaşmıştır.
02.06.2022
31 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de 538 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.
19.05.2022
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanıyorken bu firmalardan üretim ve ihracat faaliyetlerinde bulunan firmalar için bu faaliyetlerden elde edilen kazançlarda 1 puan daha kurumlar vergisi oranında indirim yapılmıştır.
25.04.2022
Bilindiği gibi geçen hafta 32 Sayılı Karar Tebliği'nde değişiklik yapılarak menkul mal ticaretinde dövizle veya dövize endeksli sözleşme yapılabileceği ancak ödemelerin döviz cinsinden yapılamayacağına dair düzenleme yapılmıştı.
20.04.2022
Menkul mallar, kıymet ve mahiyetine helal gelmeksizin bir yerden diğer bir yere naklolunabilen mallar şeklinde ifade edilebilir. Mobilya, banknot, kıymetli evrak gibi mallar örnek olarak gösterilebilir.
11.04.2022
Bilindiği gibi 28.3.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
05.04.2022
Bilindiği gibi en son çıkan 7326 sayılı Kanun kamuya olan borçların yapılandırmasını İLe matrah artırımını da düzenlemekte idi.
31.03.2022
Daha önce bu köşede 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 93. Madde düzenlemesinde gizli matrah artırımı niteliğinde düzenleme olduğunu ele alarak konuyu tartışmıştım.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI