Ekonomik yaşamın geleceği
05 Ocak 2021 Salı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılı “Para ve Kur Politikası” konusunda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere . . . .
Ekonomik yaşamın geleceği
BİZE GÖRE

Ekonomik yaşamın geleceği

Veysi Seviğ
veysisevig@gmail.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılı “Para ve Kur Politikası” konusunda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş kaynaklı riskler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Para politikası duruşu enflasyondaki riskler dikkate alınarak enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenerek uygulanacaktır.

2021 yılında parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar uygulama kararlıkla sürdürülecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygular hale gelecektir.

Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 (beş) enflasyon hedefi korunmuştur. Türkiye TCMB bu hedefe varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedefufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum izleyecektir.

Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.

TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB’nin nihai kredi mercii işlevini gören Geç Likidite Penceresi (GLP) söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır.

Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin risklerin sınırlanması amacıyla zorunlu karşılıklar ile diğer TL ve döviz likidite araçları etkin olarak kullanılması öngörülmektedir.

Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB’nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB’nin kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapması öngörülmemektedir.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffafbir şekilde belirli bir plan dahilinde uygun koşullarda kullanılacaktır.

TCMB fiyat istikrarını, finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardan biri olarak görmektedir. 2021 yılında fiyat istikrarına odaklı para politikasının makrofinansal risklerin sınırlanması için de kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir.

TCMB 2021 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecektir.

Bilindiği üzere merkez bankaları toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapmaktadır. Uzun vadeli faizlerin düşük düzeylerde oluşması için fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi bu bağlamda zorunlu olmaktadır. Fiyat istikrarı yerli paranın değerini koruyarak değişim ve değer saklama aracı olma özelliğini desteklemekte ve para ikamesi ihtiyacını azaltmaktadır. Bu bağlamda da düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesis edilmesi halinde, ülke risk priminin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve vadelerin uzaması yoluyla makroekonomik ve finansal istikrar sağlanabilir hale gelecektir.

Enflasyonun yüksek ve oynak olması, iktisadi birimlerin yatırım ve tüketim kararlarını alırken göreli fiyat değişimlerinin taşıdığı bilgi değerini azaltarak sağlıklı karar alabilmelerini güçleştirmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanmadıkça kaynaklar uzun vadede büyüme potansiyelini artıracak verimli oranlardan uzaklaşmaktadır. Enflasyon kaynaklı finansal oynaklık ve belirsizlik, firmaları sabit sermaye yatırımlarından daha çok finansal yatırımlara, hane halklarının ise enflasyondan koruma amacıyla dolarizasyona ve daha fazla tüketime teşvik etmektedir. Bu bağlamda da yüksek enflasyon hane halklarının reel gelirlerinde düşüşe yol açacak satın alma güçlerini azaltmakta, gelir ve servet dağılımını bozarak refah kaybına neden olmaktadır.

TCMB 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulamayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda da enflasyon hedeflemesi uygulayan TCMB’nin araç bağımsızlığına sahip olması, uyguladığı para politikasının inandırıcılığı ve dolayısıyla başarısı için bir önkoşuldur. Bununla birlikte araç bağımsızlığı hesap verme yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir.

Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanabilmesi için maliye politikası duruşu ve para politikasıyla eşgüdümü büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesi en önemli öncelik özelliğini korumaktadır. Maliye politikası, kamu harcamaları, yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları, gelirler politikası ve kamu borçlanma stratejisi olmak üzere enflasyonu temelde dört kanaldan etkilemektedir. (Dünya - 04.01.2021)
Yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile gelirler politikasında geçmiş enflasyona endeksleme davranışının kırılması, enflasyon hedefleriyle uyumun gözetilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması enflasyonla mücadelenin başarısı için anahtar bileşenlerdir.

Nice mutlu yıllar dileği ile.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Prim borçluları sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
Geçen hafta köşemde, “Akaryakıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” başlıklı yazımı okumuştunuz.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu . . . .
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi