Ek iş yapmak çalışanı tazminatından eder mi?
17 Mayıs 2024 Cuma
Hayat pahalılığı malum. Geçinmek için birçok çalışan mesai saatleri dışında ek iş yapıyor. Soru şu: “Çalışanın iş sözleşmesinde, iş sözleşmesi . . .
Ek iş yapmak çalışanı tazminatından eder mi?
SERBEST KÜRSÜ

Ek iş yapmak çalışanı tazminatından eder mi?

Hayat pahalılığı malum. Geçinmek için birçok çalışan mesai saatleri dışında ek iş yapıyor. Soru şu: “Çalışanın iş sözleşmesinde, iş sözleşmesi devam ederken başka bir işte çalışma ve ek iş yapma yasağına ilişkin bir hüküm varsa, bu hükme aykırı davrandığı belirlenen çalışanın iş sözleşmesi işverence ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedilebilir mi?’’

Bu sorunun cevabını aşağıda belirtilen Yargıtay Kararları doğrultusunda verebiliriz: “Hal böyle olmakla birlikte, davalı şirketin faaliyet konusu ile davacının iştigal ettiği işin konularının aynı olmadığı, davalı tarafından davacının yaptığı diğer iş sebebiyle performansının etkilendiği ya da davalının zarar gördüğü iddiasında bulunulmadığı anlaşıldığından, ilgili davranışın haklı neden teşkil edecek nitelikte ve ağırlıkta bulunmamakla birlikte, tarafl ar arasındaki iş sözleşmesine aykırılık sebebiyle fesih için geçerli bir neden olduğu ve bu sebeple feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı gerekçe yönünden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 22.HD, 12.2.2018 gün, 2018/146 E, 2018/2939 K.)”

“Davacının iş sözleşmesinde, iş sözleşmesi devam ederken başka bir işte çalışma yasağına ilişkin kayıt bulunmakta ise de, davalı işverenle aynı konuda faaliyet göstermeyen başka bir işyerinde yarı zamanlı olarak gerçekleşen ek çalışmanın bu yasak kapsamında düşünülmesi somut olay açısından mümkün görünmemektedir. Davacının asıl iş ilişkisindeki iş görme edimini ifa yeteneğinde olumsuzluk meydana geldiği de işverence iddia ve ispat edilmiş değildir.

Hal böyle olunca davacının mesai saatleri dışında yaptığı ek iş sırasında geçirdiği iş kazası sonucu istirahatli olması haklı bir mazeret teşkil ettiğinden, işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı kabul edilmelidir. Davacı tarafça talep edilen kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde taleplerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Y 22 HD, 28.3. 2018 gün, 2015/28515 E, 2018/8066 K.)’’ Yargıtay’ın bu kararları bağlamında, çalışanın asıl işyeri ile ek iş yaptığı işyerinin faaliyet konularının aynı olmaması ve çalışanın ek işte çalışmasının asıl işyerindeki performansını olumsuz etkilememesi koşuluyla:

- İş sözleşmesinde yer alan ek işte çalışma yasağı hükmüne aykırı davranarak ek işte çalışan işçinin iş sözleşmesini işveren “haklı nedene” dayanak feshedemez. Yani, işsözleşmesini ihbar ve kıdem tazminatını ödemeksizin feshedemez. - İş sözleşmesinde yer alan ek işte çalışma yasağı hükmüne aykırı davranarak ek işte çalışan işçinin iş sözleşmesini işveren “geçerli nedene” dayanarak feshedebilir. Bu durumda, işverenin çalışanının (en az bir yıl kıdemi olması koşuluyla) hak ettiği kıdem tazminatını ödemesi gerekir. İş sözleşmesi işverence ihbar öneli verilmeksizin feshedilmişse, çalışana ayrıca ihbar tazminatı da ödenmelidir. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Mali Müşavirlik Mesleğinin Yasal Statüye Kavuşmasının 35. Yılı Kutlu Olsun
13 Haziran 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 3568 sayılı Meslek yasamızın 35. Yılındayız.
Meslektaşları ile Nefes Kahvaltı Etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltıya yoğun ilgi dikkat çekti.
İhracatçıların, yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ının TCMB’ye satma mecburiyeti yüzde 30’a dü­şürüldü... . . . . .
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Limited şirketlerde ortak sıfatı aslen veya devren olmak üzere iki şekilde kazanılabiliyor. Kanuni intikal yollarına kısaca değinmek gerekirse; . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 gün önce İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin kapanış konuşmasında; kuraklık riskinin arttığını, . . . . .
İstanbul SMMM Odası Kadıköy İlçe Temsilcisi Mehtap Mengi ve Ekibinin Ev Sahipliğinde Göztepe Nakkaş Kebapta; Özel Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. . . . . .
Bilindiği üzere; anonim şirketlerin sermayelerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 332. maddesinde, limitet şirketlerin . . . . .
Her yıl Eylül veya Ekim yazılarımdan birinde “sermayeyi gözden geçirme gereği” gibi başlıklarla, izleyen yıl vergi planlaması açısından . . . . .
Bu köşede 22 Mayıs günü yayınlanan makalede, gerçek kişi ortaklardan sağlanan faizsiz borçlanmada, ortak tarafından beyan edilmesi . . . . .
Uzlaşma; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için . . . .
Gayrimenkul alım/satımının vergilendirilmesi ve yaşanan sorunlar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Nihayet, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca . . . .
Evet, bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni Torba Yasa Teklifi’nde, hemen her sektörle ilgili yeni . . . .
Geçen yıl, Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 54.3 milyar dolara çıktı. Turist sayısı ise, bir önceki yıla göre