EYT’den hangi koşullarda faydalanabilirim?
11 Kasım 2021 Perşembe
1 Ekim 1999 sigorta başlangıç tarihim. Askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. . . . .
EYT’den hangi koşullarda faydalanabilirim?
EYT’den hangi koşullarda faydalanabilirim?

Sezgin Özcan
sezginozcan@sozcu.com.tr

1 Ekim 1999 sigorta başlangıç tarihim. Askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. Şuanda 4057 gün primim var. 9 Haziran 1978 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? EYT'den hangi koşularda faydalanabilirim? Hasan Şen

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT (emeklilikte yaşa takılan) kapsamında sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın 5000 prim günü ve kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, prim günü ve sigortalılık süresi koşullarının yanı sıra bir de yaş koşulu getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

25 gün askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıcınız 9 Eylül 1999 öncesine (6 Eylül 1999 tarihine) geri gelir ve EYT kapsamına dahil olursunuz. EYT yasası çıkarsa, yasada belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak da emekli olmanız söz konusu olur. Mevcut (EYT yasasının çıkmadığı) durumda, 25 gün askerlik borçlanmasıyla emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabi olursunuz. 310 gün borçlanırsanız, prim günü koşulunuz 5900 güne, yaş koşulunuz 57'ye iner. Prim günü ve yaş koşulunu sağladığınızda da emekli olmaya hak kazanırsınız.

Askerlik borçlanması parçalı yapılabilir mi?

Ağustos 1998 ile Şubat 2000 arasında 550 gün askerlik yaptım. 2000 Mart ayında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Askerlik hizmetimi borçlanıp, sigorta giriş tarihimi erkene çekmek istiyorum. 540 günlük borçlanma tutarı 2021 yılında 20.600 TL civarında oluyor. Bu tutarı bir anda ödemek beni çok zorlayacak. Örneğin, 180 gününü borçlanıp, sigorta giriş tarihimi 9 Eylül 1999 öncesine çektikten sonra ileriki yıllarda kalan günü tekrar borçlanabilir miyim? Yoksa bu hak bir seferlik mi ödeme imkânı tanıyor? aknakyz7

Borçlanma başvurusu üzerine hesaplanan primlerin, borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmıyor. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Tebliğ edilen borcun süresi içinde ödenmemesi ya da bir kısmının ödenmesi halinde kalan süreler için yeniden başvurulması gerekiyor.

Bu bağlamda, verdiğiniz örnekte olduğu gibi askerlik süresinin önce bir kısmının sonra diğer kısmının parçalı olarak borçlanılması mümkün. Ya da tamamı için borçlanma başvurusunda bulunulup kısmi ödeme yapmak, kalan kısım için yeniden başvuruda bulunmak da mümkün. (Sözcü)
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .