Dr. Erol Çelen; Çoklu Oda İstemiyoruz !. . .
18 Ekim 2020 Pazar
"Gerek meslektaşlarımızı, gerekse Mesleki tüm örgütlerimizi yapılması istenen değişiklikleri değerlendirip, . . . .
Dr. Erol Çelen;  Çoklu Oda İstemiyoruz !. . .
"Gerek meslektaşlarımızı, gerekse Mesleki tüm örgütlerimizi yapılması istenen değişiklikleri değerlendirip, konu hakkında düzenlemeden etkilenecek tüm meslek örgütleri ile beraber ortak hareket etmeye davet ediyorum."

Çoklu Oda İstemiyoruz !. . .

Dr. Erol Çelen

Son günlerde Barolar için yapılan çoklu oda düzenlemesinin tüm Meslek örgütleriyle ilgili olarak yapılması gerektiğinin dillendirilmesine üzülerek şahitlik ediyoruz. Yapılması istenen değişiklik kısaca, üye sayısı fazla olan illerde üye isteğine göre birden fazla meslek odası kurulabilmesine olanak veren düzenlemedir. Önümüzde bir yasa metni yok ama Barolar için yapılan düzenlemenin benzerinin diğer meslek odaları içinde aynen uygulanacağını düşünerek, böyle bir düzenlemenin mesleki örgütlenmeye dolayısıyla meslektaşa zarar vereceğini düşünüyorum. 

Beni bu düşünceye iten birinci etken üyesi olduğum Muhasebe meslek odasını düşünerek, iyi kötü 30 yıllık bir meslek, meslek örgütü ve mesleki mücadele kültürümüz var. Elbetteki yönetim zaaflarından kaynaklanan hatalarımız da var, bunu ben dahil bir çok meslektaşım yeri geldiğinde gündeme de getiriyoruz. Ama iyi de kötü de olsa elimizde kitlesel hale gelmiş ve kurumsallaşmış yapılar var. Yapılması istenen düzenleme, görülecektir ki uygulamada bu yapıları erozyona uğratacak ve elde edilen tüm kazanımları zamanla da yok edecektir.

Yine yapılması istenen düzenlemeye bir diğer itirazım, düzenleme ile mesleki örgütlülüğümüzün zarar göreceği gerçeğidir. Mesleki bir sorunda zaman zaman meslek örgütleri ile beraber örgütlülüğümüzün gücünü görüyoruz. Mesleğe yapılan saldırılara örgütlülüğümüzün gereği ortak tepki verebiliyor, birlikte hareket ediyoruz. Emperyalizmin özelliklerinden biri olan geri bırakılmış ülkeleri yıllarca yönetmek ve sömürmek adına uyguladığı böl-parçala-yönet sistemi meslek içinde uygulanacaktır. Bölünen Odalarımız gücümüzü arttırmayacak, tam tersine bizleri zayıflatacak, mesleği yönetme gücümüzü yok edecektir.

Üzülerek görüyorum ki, kısa dönemde mesleki örgütlülüğümüze, uzun dönemde ise mesleğimize bu kadar zarar verebilecek bir düzenleme hakkında şu ana kadar, ne Meslek Odalarımız, ne mesleki örgütlerimiz ne de mesleğimizin çatı örgütü olan TÜRMOB gereken tepkiyi göstermemiştir.

Üzüldüğüm bir diğer husus ise; Muhasebe Mesleği içinde faaliyet gösteren bazı kişilerin yapılması istenen değişikliği yukarıda yazılanları düşünmeden, sadece kişisel çıkarları için sevinçle karşılamasıdır. 

Gerek meslektaşlarımızı, gerekse Mesleki tüm örgütlerimizi yapılması istenen değişiklikleri değerlendirip, konu hakkında düzenlemeden etkilenecek tüm meslek örgütleri ile beraber ortak hareket etmeye davet ediyorum.
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...