Döviz büfesi açmak ve işletmenin yeni kuralları
19 Ekim 2021 Salı
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet . . .
Döviz büfesi açmak ve işletmenin yeni kuralları

Döviz büfesi açmak ve işletmenin yeni kuralları

Talha Apak

Yeminli Mali Müşavir (YMM) 

talha.apak@paradergi.com.tr

Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet şartlarının ağırlaştırılarak yeniden belirlenmesiyle birlikte izinlerin de açılması bekleniyor. Yeni belirlenen bölgelere göre, en düşük 2 milyon lira, en yüksek 6 milyon lira ücret ödenerek izin alınabilecek...

DÖVİZ büfesi olarak bilinen “Yetkili Müesseseler”in kuruluş ve faaliyet izin şartlarını yeniden belirleyen, Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği (No: 2021-32/62) 12 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Buna göre; şartlar daha da ağırlaştırılarak Türkiye dört faaliyet bölgesine ayrıldı. Faaliyet izin belgeleri 2 milyon liradan 6 milyon liraya kadar değişen ücretlerle alınabilecek.

YENİ FAALİYET ŞARTLARI

Yetkili müesseseler ticaret unvanlarında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, kartvizitlerinde, iş yerlerinde, tabelalarında, internet sitelerinde, Döviz Alım Belgesi, Döviz Satım Belgesi ile fatura ve benzeri her türlü belgelerinde, tebliğde sayılan faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

Tebliğde sayılan faaliyetlerden yabancı para alım satımıyla ilgili olanlar diğer faaliyetlerden ayrı veznelerde ve hesaplarda izlenir. Yetkili müesseseler, Bakanlıktan izin almadıkça yabancı para alım satım işlemlerinde serbest olarak belirledikleri ve ilan ettikleri alış ve satış kurlarından hesaplanan bedeller haricinde hiçbir ad altında komisyon ya da ücret talep edemezler. Yetkili müesseseler faaliyet gösterdikleri iş yeri haricinde herhangi bir gayrimenkul mal edinemezler.

Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili müesseselere faaliyet izni verilerek, şirket adına “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir. Bakanlıktan faaliyet izni almış yetkili müesseselerin A grubundan B grubuna geçiş veya B grubundan A grubuna geçişleri gerekli ücret farkları ödenmek koşulluyla Bakanlık iznine tâbidir.

Merkezi 1 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, tüm faaliyet bölgelerinde şube açabilirler. Merkezi 2 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, yalnızca 2, 3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler. Merkezi 3 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, yalnızca 3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler. Merkezi 4 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, yalnızca 4 numaralı faaliyet bölgesinde şube açabilirler.

Yetkili müesseselerde pay sahipliği bulunmayan kişilerin şirketi münferiden temsile yetkili kılınması mümkün bulunmamaktadır. Bu kişilerin şirkette en az yüzde 50 ve üzeri paya sahip hissedar veya hissedarlarla müştereken temsile yetkili kılınması mümkündür.

Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunludur. Yetkili müesseselerin unvan değişikliği ve hisse devirleri Bakanlığın iznine tâbidir.

Bakanlıkça, daha önce faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan A grubu ve B grubu yetkili müesseseler durumlarını 31/12/2022 tarihine kadar yeni şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar.

İZİN ÜCRETLERİ

12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikle, Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen ücretleri öderler.

Faaliyet bölgelerine göre ücretler

Başvuru ücreti

Faaliyet Bölgeleri

A grubu

B grubu

Şube

1    numaralı faaliyet bölgesi

2    numaralı faaliyet bölgesi

6 milyon TL 5 milyon TL

5.5    milyon TL

4.5    miyon TL

5 milyon TL 4 milyon TL

3    numaralı faaliyet bölgesi

4    numaralı faaliyet bölgesi

4 milyon TL 3 milyon TL

3.5    milyon TL

2.5    milyon TL

3 milyon TL 2 milyon TL

Not: Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan, ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için de yukarıdaki ücretler uygulanır.

Not: Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan, ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için de yukarıdaki ücretler uygulanır.

Görüldüğü üzere, yeni faaliyet başvuruları uzun süredir bekleyen ve bundan böyle başvurular için ağırlaştırılmış yeni koşulları özetlemeye çalıştık. Detaylı mevzuat ve uygulama bilgisi için ilgili tebliğ ve yönetmeliğin incelenerek yol haritasının buna göre belirlenmesinde fayda vardır.

Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .