DERNEKLER  
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

Hem dünya hem Türkiye ekonomisinin büyüme grafiğinin “V” harfi şeklinde olması bekleniyor. Şu an biz V’nin sol, yani iniş tarafındayız.
Dijital Çağda Türkiye Ekonomisine Bakış: Vergi, Muhasebe ve Denetim
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 2017-2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere....
Derneğimizin 2017-2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde . . .
Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler" Konusunu Masaya Yatırmış Oldukları Toplantıya;
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış"
Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış
XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi.
TMU Derneği 14 Mayıs 2018 Pazartesı günü saat 19.00’da Taksim Elite World Otelde KGK Eğitiminden Dolayı KGK Puanlaması Yapılacağı SGK İl Müdür Yardımcısı
BAŞKAN ARİF AYTULUN' NUN VEFATIYLA YENİ YÖNETİM KURULU ŞU ŞEKİLDE YENİDEN OLUŞTU
YÖNETİM KURULU
No Görevi Adı Soyadı Fotoğraf
1 Başkan Prof.Dr.Fatih YILMAZ fatih yılmaz
2 Gn. Sekreter Dr.Murat CEYHAN
3 Başkan Yrd Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
4 Üye Nazım HİKMET
5 Başkan Yrd Prof.Dr.Kerem SARIOĞLU
6 Üye Nazım ÖZ
7 Muhasebe Sayman Hüseyin TURNA
8 Başkan Yrd Prof Dr.Sudi APAK
9 Üye Prof Dr.Metin SAĞMANLI
10 Üye Prof.Dr. Serhat YANIK
11 Üye  Dr. Öğr . Üyesi Ali Altuğ BİÇER
12 Üye Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
13 Üye Leyla ÖZBAY
14 Üye Ahmet KARTAL
15  İ.Serkan  GEZMİŞ

 


TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ 2017 - 2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ 2014 - 2017 DÖNEMİ YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
2011-2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
2009 - 2011 DÖNEMİ KURUL ÜYELERİ
8- Fikret Tanrıverdi (İstanbul Sanayi Odası Başkan Yrd.) ve Sabri Tümer (YMM) TTK ile Karşılıklı Sunum Yaparken
5 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz “Finansal Raporlama, Denetim ve Vergi Düzenlemelerinde Yeniden Yapılanma ile Meslekte Teknolojik Gelişmeler konulu VII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresinde sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız
İLETİŞİM BİLGİSİ
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Vişnezade Mahalesi Hüsrev Gerede Cad. No:29 Yusuf Bey Apt. Kat:1 Daire 2 (34357) Teşvikiye-Beşiktaş İSTANBUL
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Telefon : +90 212 - 236 10 71
Faks : +90 212 - 236 17 15
E-posta : info@tmud.org.tr
Web : http://www.tmud.org.tr