Deprem Bölgesinde Çalışma Hayatı İle İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı.
22 Şubat 2023 Çarşamba
Nazım Anıl - YMM
22.02.2023 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 125 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenlere ve çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.
Deprem Bölgesinde Çalışma Hayatı İle İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Sirküler Tarihi : 22.02.2023

Sirküler No : 2023 / 043

Özet : 22.02.2023 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 125 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenlere  ve çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.

1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde olağanüstü hal süresince depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumu’na yaptıkları kısa çalışma  başvuruları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan  işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu  belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin  beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. 

2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 22.02.2023 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanunun 25/II numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili  hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, faaliyetin sona ermesi, işyerinin kapanması veya belirli süreli iş sözleşmesinin sona  ermesi, hizmet alım işleri ve yapım işlerinin sona ermesi halleri dışında feshedilemez.
 
3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanamayan  sigortalılara herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve  varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, olağanüstü hal süresini geçmemek üzere kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği ödenecektir. 

4) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunun kapsamındaki yetki tespitleri, toplu 
iş sözleşmelerinin yapılması, grev ve lokavta ait ilişkin süreler olağanüstü hal süresince 
uzatılmıştır.

5) Sağlık Hizmet Sunucularının avans ödemeleri 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde  öngörülen sınırdan muaftır. Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından deprem nedeniyle temin  edilmeyen ve ibraz edilmesi gereken fatura, belge ve ekleri fatura denetimde  aranmayabilir. Cezai şart borçları olağanüstü hal süresince ertelenmiştir. 

REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
Gazze Basın Açıklaması