Demokrat Muhasebeciler Platformu - (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi) nden; Muhasebe Meslek Kamuoyuna !
27 Haziran 2022 Pazartesi
Demokrat Muhasebeciler Platformu - (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi) nden; Muhasebe Meslek Kamuoyuna !

Demokrat Muhasebeciler Platformu - (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi) nden; 

MUHASEBE MESLEK KAMUOYUNA

İstanbul SMMM Odamızın 25.Seçimli Olağan Genel Kurulu, 14-15 Mayıs  2022 tarihlerinde gerçekleştirildi .

Odamız genel kurulunu ve mesleki gelişmeleri, grup genel kurulumuzdaki değerlendirmeleri sonucunda;

Odamız Genel kuruluna sunduğumuz, önergelerle mesleki sorunlarımıza ilişkin çözüm iradesinin ortaya konulması yönünde müzakerelerde bulunmuş ve önergelerimizden; haksız ve sebepsiz zenginleşme yarattığı gerekçesiyle sunduğumuz, “ Huzur Haklarının Sınırlandırılması”,  yargı kararına rağmen tahakkuk edilen “Nispi Aidatların İptal Edilmesi”, işlevsiz durumda olan ve yeterli eğitim çalışmalarında bulunmayan  “İSMMMO Akademinin Kapatılması” konulu  önergelerimiz oy çokluğuyla iktidar grubu Çağdaş Demokratlar tarafından ret edilmiştir.

Ancak, işlevsiz olan 5604 sayılı Mali Tatil yasası ile  vesayetçi ve  antidemokratik hükümler içeren 3568 Sayılı Meslek yasamızın değiştirilmesi için ve Hizmet Akdi ile çalışanların Özlük Haklarının iyileştirilmesi ve korunması için verdiğimiz önergeler kabul görmüş ve buna ilişkin TÜRMOB nezdinde çalışma yürütüleceği temennisiyle kabul edilmiştir. Ayrıca , “Oda Danışma Meclisi Kurulması” konulu önergemiz de İSMMO Yönetim Kurulunca değerlendirmek üzere kabul görmüştür!

Salt seçimlere odaklanan bir tutum yerine, genel kurulun mesleki sorunların ortaya konulduğu ve çözüm yöntemlerinin tartışıldığı bir platforma dönüştürülmesi yönünde bir tutum ortaya konulmuştur.

Genel kurulumuzda alınan kararların yanı sıra, somut ve acil çözülmesi gereken sorunlarının takipçisi olmak konusunda kararlık ortaya konulmuştur.

Bu görüşmeler ışığında alınan kararlar;

1.) Mesleki mücadeleye başladığımız ;

1991 yılında, Demokrat Muhasebeciler Birliği (DMB), 

1997 yılında Demokratik Platform, 

2010 yılında Demokratik Değişim ve 2015 yılında İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 

adıyla sürdürdüğümüz mesleki mücadelemizi, 

Türkiye çapında üst çatı örgütlenmesi ile uyumlu olmak, kavram kargaşasını önlemek için bundan böyle grup ismimizin“ DEMOKRAT MUHASEBECİLER PLATFORMU” olarak değiştirilmesine ,

2.) DEMOKRAT MUHASEBECİLER PLATFORMUsözcüsünün EMİNE FUNDA ÜÇÜNCÜ  olmasına ,

3.) İlçelerde örgütlenme çalışmalarının yürütülerek, önümüzdeki dönem mesleğin ve meslektaşın somut acil talepleri üzerinden örgütlenme çalışmalarının sürdürülmesine,

4.) Mesleğin ve meslektaşın ağırlaşan sorunlarını, ancak sorunları yaşayanların doğru bir mücadele hattı ortaya koyabileceği inancıyla meslektaşların DEMOKRAT MUHASEBECİLER PLATFORM’ una davet edilmesi yönünde çalışmaların yürütülmesine,

5.) TÜRMOB Genel Kuruluna giderken, ülke ve mesleki sorunlarını dert edinen, sorunu rövanşist bir tutumla ele almayan, ilkesel temelde tutum ortaya koyan tüm kişi ve yapıları birlikte tutum almaya davet edilmesi yönünde kararlaştırılmıştır.

32 yıldır meslek örgütü  yönetiminde bulunanlar gelinen noktada bir çözüm ortaya koymaktan oldukça uzaktır. Sorunun parçası haline gelenlerin çözüm odağı olması da olanaklı değildir. Edilgen, vesayeti içselleştiren, sorunu görmezden gelen, mesleki kazanımı bina yapımı ile sınırlı gören, değersizleşen mesleğimizin saygın bir noktaya gelmesi için tek bir adım atmayan , sorunlarla boğuşan meslektaşın çığlığını duymayan iktidar grupları, yeni dönemde de hayal pazarlamaya devam edecektir.

Bu nedenle, tüm meslektaşları, seyirci kalmak yerine  sürece müdahil olmaya, sorunlarına sahip çıkmaya ve güçlerimizi ilkesel temelde birleştirmeye davet ediyoruz.

Muhasebe Meslek kamuoyuna saygıyla sunulur.

DEMOKRAT MUHASEBECİLER PLATFORMU

  (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi)

1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
1.Gün: Mardin – Kırklar Kilisesi – Mardin Müzesi – Kasımiye Medresesi – Abbaralar – Deyr-ül Zafaran Manastırı
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .
Bu konudaki duyarlı davranış için TRT ve program yapımcı ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum…
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 58. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ve ödeme emrine karşı dava açıp ta davasında . . .
Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:92) Hazırlanmıştır.
TÜİK tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre taşımacılık hizmeti; ülkemizin hizmet ihracatı içerisinde %64,6 ile ilk sırada yer almaktadır.