Demir-çelik sektöründe sahte faturaya son
11 Mayıs 2022 Çarşamba
Köşemde 04.01.2021 tarihinde “Demir ticaretinde yılda 2 milyar dolar vergi kaybı” başlıklı yazımı okumuştunuz.
Demir-çelik sektöründe sahte faturaya son
Demir-çelik sektöründe sahte faturaya son

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Köşemde 04.01.2021 tarihinde “Demir ticaretinde yılda 2 milyar dolar vergi kaybı” başlıklı yazımı okumuştunuz.

Yazımda; demir ticareti sektöründe faaliyet gösteren ve ticari hayatını yasalara uygun olarak devam ettirmeye çalışan ancak piyasaya ayak uyduramadığı için ticari faaliyetini sona erdirmek durumunda kalan firmaların şikâyet ettiği, sahte fatura düzenine karşı önlem alınması gerektiğini örneklerle açıklamıştım.

Bu konuda nihayet önemli bir adım atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete'de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” yayımladı.

Düzenleme ile demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 KDV tevkifatı getirilmiş ve uygulama 01.05.2022'de yürürlüğe girmiştir.

KDV TEVKİFATI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir. İşlemlere taraf olanlar (kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlar) verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olmaktadırlar.

Mevcut düzenlemede KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

İlk kez 41 seri no'lu tebliğ ile tebliğdeki şartları yerine getirenlere isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması da getirilmiştir.

NASIL UYGULANACAK?

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Yapılan düzenlemeye göre:

İthalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.

Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır.

SAHTE FATURA KULLANIMI AZALACAKTIR

Tevkifata ait işlemde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, 4/10 oranındaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde bir örnek yardımıyla konuyu ortaya koyalım.

Örneğin; 1.000.000-TL+KDV inşaat demiri satın alan bir inşaat firması, alım yaptığı şirket tarafından düzenlenen faturaya ilişkin olarak ödemesi gereken 180.000 TL tutarındaki Katma Değer Vergisi'nin 4/10'luk kısmı olan 72.000 TL'yi vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyecek, kalan tutar olan 108.000 TL Katma Değer Vergisi ise faturayı düzenleyen şirkete mal bedeli ile birlikte ödenecektir.

Bu düzenleme ile faturayı düzenleyen şirkete ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi'nin %7.2'sinin alıcı firmalar aracılığıyla direkt Hazine'ye intikali sağlanmaktadır. Yapılan düzenleme ile sahte fatura düzenlemenin ve kullanmanın cazibesi kısmen ortadan kaldırılmıştır. Sahte faturayı kullananların hem tevkifat oranı hem sahte faturanın komisyon bedeli hem de yeni düzenlemede sahte fatura düzenleme ve kullanma suçunun üst sınırının 8 yıla çıkartılmış olması dikkate alındığında, riske göre elde edecekleri menfaatin parasal değeri azalmıştır. Uygulamanın ilerleyen safhalarında tevkifat oranının biraz daha yükseltileceğini ve tevkifat oranının yükseltilmesi sonucunda da demir-çelik sektöründe sahte fatura kullanma ve düzenleme fiillerinin asgariye ineceğini şimdiden söyleyebilirim.
37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.