Değerli Konut Vergisi mahkemelik olacak!
20 Ocak 2021 Çarşamba
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Değerli Konut Vergisi mahkemelik olacak!
Değerli Konut Vergisi mahkemelik olacak!

(Dünya) - Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak ancak eleştiriler sürüyor. Düzenlemenin teorik ve pratik birçok sorun içerdiğini belirten uzmanlar, mükelleflerin “beyannameyi ihtirazi kayıtla" vergi mahkemesine dava açmasını öneriyor.

Hüseyin Gökçe
huseyin.gokce@dunya.com

Beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak olan ve 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören Değerli Konut Vergisi’ne (DKV) yönelik eleştiriler sürüyor. Eski Maliye bürokratlarından Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, 2020’de ilk kez uygulanması planlanan düzenlemenin pek çok teorik ve pratik vergisel sorun içerdiğini belirterek, gerek değerleme ve beyanname verme yönteminde sıkıntılar olduğunu bildirdi. Karyağdı, sadece 22 bin 700 taşınmazı ilgilendiren dar kapsamlı vergiye yönelik bazı önerilerde bulundu.

Avukat Özgür Noyan ise düzenlemenin bir çok unsuruyla Anayasaya aykırı olduğunu ve konunun Anayasa Mahkemesi gündeminde olduğunu belirterek, mükelleflerin beyannameyi ihtirazi kayıtla (dava açma hakkının saklı tutulması) vergi mahkemesine dava açılmasını önerdi.

Teorik ve pratik sorunlar

Değerli Konut Vergisi’nin Türk vergi sistemine 2019 yılı Aralık ayında yayınlanan 7194 sayılı kanun ile girdiğini hatırlatan Nazmi Karyağdı, Şubat 2020’de uygulanması planlanan düzenlemede, birçok teorik ve pratik vergisel sorun bulunduğunu kaydetti. Tepkiler üzerine 2020 Şubat ayında verginin yeniden yazıldığını belirten Karyağdı, verginin konusuna girecek taşınmazları belirleme yetkisinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alındığını, tek konutu olanların da kapsam dışı tutulduğunu bildirdi.

Düzenlemenin ilk halinde konut değerinin tamamı üzerinden vergilendirme yapılırken, yenisinde dilimler getirildiğini anlatan Nazmi Karyağdı, “Yapılan bu düzeltmeler ilk günden beri Maliye’nin koridorlarında dolaşmadığı hissi veren Değerli Konut Vergisini sorunsuz hale getirmedi” diye konuştu.

Tapu Kadastro devre dışı

Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanlarında yer alan meskenlerden, DKV yanı sıra binde 2 oranında bina vergisi (emlak vergisi) alındığına değinen Nazmi Karyağdı, bunun da mükerrer vergi anlamına geldiğini söyledi.

DKV’nin matrahı olarak emlak vergisine esas olan değerin dikkate alınacağına değinen Karyağdı, Türkiye’de yıllardır gerçek değerle tapu değeri arasında fark olduğunu bildirdi. Değer belirleme ve bunu güncel tutma yetkisi verilen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulduğuna dikkat çeken Karyağdı, “Emlak vergisi değerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir mesafe alınmışken yeniden tartışmalı ve çoğu kez gerçekle ilgisi olmayan emlak vergisi vergi değerine dönülmüş olması bize göre çağın gerisinde kalmak anlamına geliyor. Üstelik TKGM’de değerleme faaliyeti ve harcaması yapılmaya devam ediliyorken” diye konuştu.

Her yıl beyanname talebi

Binaların emlak vergisi değerlerinin cadde ve sokak bazında turkiye.gov.tr’de yer aldığına vurgu yapan Karyağdı, “Bunun için insanlardan her yıl tekrar tekrar beyanname istenmesi mantıklı değildir” dedi. Beyanname yönteminde de sıkıntı olduğunun altını çizen Nazmi Karyağdı, “İnternetten beyanname verenler her yıl meskenlerinin bulunduğu yer belediyesinden, beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin bina değerini gösteren belgeyi alacaklar ve ilgili vergi dairesine elden ya da posta yoluyla verecekler. Maliye'nin kendisinin belirleyip belediyelere gönderdiği değerleri mükellefin belediyeden alıp kağıt ortamında Maliyeye (vergi dairesine) göndermesi de pek anlaşılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Bu bir servet vergisiyse AVM’lerden de alınmalı

Nazmi Karyağdı, bu bir tür servet vergisiyse, AVM gibi diğer servet unsurlarından alınmamasının, vergide eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Karyağdı, “4 milyon liralık 10 konutu olan vergi ödemezken, 5 milyon liranın üzerinde birden fazla iki konutu bulunanlar vergiyi ödeyecek” diye konuştu. DKV’nin Emlak Vergisi Kanunu ile uyumlu hale getirilerek, artan oranlı mesken emlak vergisine dönüştürülmesiyle mükerrer vergilendirmenin ortadan kalkacağını kaydeden

Nazmi Karyağdı, matrah olarak da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği şirketlere yaptırılan değerleme sonuçlarının matrah olarak dikkate alınmasını önerdi. DKV beyannamesinin ilk mükellefiyette alındıktan sonra otomatik olarak verginin tahakkuk ettirilerek her yıl beyanname alınmaması gerektiğine vurgu yapan Karyağdı, toplanan vergilerin de emlak vergisinde olduğu gibi yerel yönetimlere kalması yönünde görüş bildirdi.

Aynı konuta hem emlak hem de DKV uygulamak anayasaya aykırı

Avukat Özgür Noyan, vergialgi. net internet sitesinde yayınladığı makalesinde aynı konuttan hem emlak vergisi, hem değerli konut vergisi (DKV) alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirdi. Aynı şekilde belirlenen sınırlar sebebiyle serveti çok yüksek olan kişilerin, iki konutu olana göre daha az vergi verdiğini veya hiç vermediğini belirten Noyan, bunların Anayasa’nın ‘eşitlik’ ve ‘mali güce göre vergilendirme’ ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusunun henüz sonuçlanmadığının altını çizen Noyan, şunları söyledi: “Anayasanın 153’üncü maddesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği kurala bağlanmış olup, bu kuralın istisnası derdest olan davalarda Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararı uygulanabilecektir.

Bu nedenle değerli konut vergisine tabi konut sahipleri yönünden 20.02.2021 tarihine kadar verilecek değerli konut vergisi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla verilmesi ve akabinde vergi mahkemesinde dava açılmasında fayda bulunmaktadır. Diğer taraftan, açılacak davada, vergi mahkemesinden Anayasa Mahkemesinde görülen iptal başvurusunun bekletici mesele yapılması talep edilmelidir.”

Vergi eşitlik ilkesine aykırı

4 milyon liralık birden fazla konuta sahip olanların hiç vergi ödemezken 5 milyon liranın üzerinde birden fazla konutu bulunanlardan vergi alınmasının hakkaniyete sığmadığını bildiren uzmanlar, düzenlemenin Emlak Vergisi Kanunu ile uyumlu hale getirilmesini istiyor.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Bir işverenden, is yeriinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde . . .
Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara . . . .
İmar Barışı kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi başvuruları . . . .
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saat sürecek kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı,
Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
"Vergi Borcu Yapılandırma Ödemesi İçin Son Gün 1 Mart 2021"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören,
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .