Covid-19 Ekonomi Beklenti Anketi açıklandı
14 Ekim 2020 Çarşamba
Covid-19 hemen herkesin kafasında geleceğe ilişkin belirsizlik yarattı. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası,
Covid-19 Ekonomi Beklenti Anketi açıklandı

Covid-19 Ekonomi Beklenti Anketi açıklandı

Talha Apak

Yeminli Mali Müşavir (YMM) 

talha.apak@paradergi.com.tr

Covid-19 hemen herkesin kafasında geleceğe ilişkin belirsizlik yarattı. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, salgının işletmelere etkisini ve onların taleplerini ortaya koymak için kapsamlı bir anket yaptı...

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DÜNYANIN neredeyse bütün ekonomilerini derinden etkileyen, hatta sadece bugüne kadar gördüklerimiz kadarıyla da değil, bugünden sonra da etkileyecek ve çok başka ekonomik değişimlere neden olacak bir salgınla karşı karşıyayız. Bu gelişme karşısında salgının ekonomimize ve işletmelerimize yapacağı etkilerini ele alan bir çalışma yapıldı. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) ve Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFAM) işbirliğiyle yürütülen ortak çalışma kapsamında Covid-19 sürecinde firmalarda yaşanan olumsuzluklar ve bu olumsuzluklara   önerilen çözümlerin ortaya çıkarılması amacı ile Nisan 2020 itibariyle bu çalışma başlatıldı. Bu çalışmada, Covid-19’un ekonomiye etkilerinin görülmesi ve bu etkilere sunulan çözüm önerilerinin araştırılması hedefleniyor. Kapsam dâhilinde firma büyüklükleri büyük, orta ve küçük olmak üzere sınıflandırılarak incelenmiş bulunuyor. Çalışmada, Madencilik ve Enerji, Tekstil, İnşaat, Ticaret, Turizm, İmalat, Finans, Otomotiv, Bilişim, Sağlık, Lojistik ve Taşımacılık, Tarım, Gıda olmak üzere 13 sektör gruplaması yapılmış.

Önceden belirlenmiş kategorilere atanan sorunlara ilişkin geçmiş dönemlerde yapılmış olan çözüm önerileri kategorileri mevcut. Bunlar aşağıdaki tablodan takip edilebilir. Bu çözüm önerileri dışında kalan, çok genel olmayan ve Covid-19 döneminde bilhassa sorunların çözüm sürecine katkıda bulunacak olan çözüm önerilerinin önemli bir kısmına yer verilmiş. Bu süreçte düzenlenen anketler Covid-19 salgını ve bu süreçte alman tedbirler nedeniyle firmalara etkisini ortaya koymaya ve 2020 birinci ve ikinci çeyrek öngörülerinden sapmaların saptanmasına yönelik. Bu nedenle her grup için sorun kategorisi ile çözüm önerileri ayrıntılı bir şekilde verilmiş.

Salgın, dinamizmimiz sayesinde, aynı sıkıntı ve gelişmelerle karşı karşıya gelen diğer ülkeler arasından sıyrılmamıza vesile olabilir. Bundan sonra uzunca bir dönem korona ile bir arada yaşayacağımız düşünülürse, ileride yapılacak diğer ekonomik beklenti anketi çalışmalarında da yine korona etkisi, korona tespitlerine yer verileceği İstanbul YMM Odası tarafından duyurulmuş bulunuyor. “Covid-19 Salgın Dönemi Ekonomi Anketi-İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı kitap, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından yayımlanmış olup ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kapsamlı anketin içeriği

Sorunlar

Genel Çözüm Önerisi

Vergi yükü

AB normlarına uyum sağlanması, vergi oranları arasındaki farklılığın giderilmesi

Tahsilat sorunları

Cek yasasında geri dönme ve ödenmeme sorunlarını giderici düzenleme yapılması

Mevzuat kaynaklı, üretim sürecini aksatan sorunlar

Mevzuatın takip edilmesi ve bilgilendirilmesi, yapılacak düzenlemeler ve uygulamadaki aksaklıklar konusunda görüşlerinin kamu otoritesine aktarılması

Kalifiye personel eksikliği

Kalifiye personel eksiğinin azalması için işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve eğitim seçeneklerinin arttırılması önerilmiştir.

Sektöre özel sorunlar

İlgili sektöre has sorunlar yer almakta sektöre özel çözümler sunulmaktadır.

Maliyet artışı

Fiyat ve vergi politikasında iyileştirme yapılması

Kayıt dışı

Denetimlerin arttırılması, yaptırımlar uygulanması, vergi yüklerinin düzenlenmesi

Talep daralması

Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, yeni pazarlar bulunması için çalışmalar yapılması

Finansman sorunları

Bankalardan daha uygun kredi sağlanması.

Teşvik

Mevcut imkanlar konusunda bilgilendirme çalışmaları arttırılmalı

Döviz kuru

Döviz kurunda aşırı dalgalanmaların ve belirsizliğinin giderilmesi

Rekabet

Piyasada oluşan rekabet koşullarının düzenlenmesi.

Ekonomik ve siyasi belirsizlik

Seçimler ya da ekonomik dalgalanma dönemleri öncesi ve sonrasında yaşanan belirsizlik sürecinin olabildiğince kısalması

Ham madde

Ham madde temin sürecinde yaşanan aksaklıkların çözümü için kamu otoritesinin ilgili sektörlerde planlama ve teşviklerde bulunması

Küresel belirsizlikler

Komşu ülkelerde yaşanan daralma ve istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunlar

Üretim

Üretim sürecinde mevzuat ve bürokratik engeller sebebiyle karşılaşılan sorunlar giderilmeli.

Bürokrasi

Mevzuatın basitleştirilmesi ve hızlı uygulanır hale getirilmesi

Tanıtım

Pazarlama ve reklam kampanyaları vasıtasıyla ürün ve ülke imajı çalışmaları yapılması

Denetim

Denetim sürecinin daha basit ve şeffaf hale getirilmesi, standartlar getirilmesi, yaptırımların daha belirgin hale getirilmesi.

Altyapı eksikliği

Çevre ve trafikte yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin projeler hazırlanması ve mevzuatta düzenlemeler yapılması

Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
Yoğun talep karşılık buldu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “ev kirasız-para faizsiz olmaz” şeklindeki iktisadi anlayıştan hareketle düzenlenmiş “emsal kira bedeli”
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi.... . . .
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin . . . .
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Meclise mali mevzuat ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bir Torba Kanun Teklifi sunuldu.
Bu düzenlemelerin reform niteliğimi yoksa deform niteliğimi daha hakim? Oysa kriz dönemlerinde vergi enstrümanı iyi kullanılırsa
Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı . . .