Çalışan emekliliğe zorlanabilir mi?
21 Mart 2021 Pazar
Daha önce kamuya ait iken özelleştirilen bir kurumda 1996 yılından beri ortopedik engelli statüsünde çalışmaktayım. . . .
Çalışan emekliliğe zorlanabilir mi?
Çalışan emekliliğe zorlanabilir mi?

Sezgin Özcan

Daha önce kamuya ait iken özelleştirilen bir kurumda 1996 yılından beri ortopedik engelli statüsünde çalışmaktayım. Servis müdürüm tarafından iki kez 2021 yılı için geçerli olacak teşvik paketinden faydalanarak emekli olmam telkin edildi. Emekliliği düşünmeyip, çalışmaya devam etmek istediğime ilişkin beyanım üzerine ücretsiz izne çıkarıldım. İşveren, engelli bir çalışanı emekliliğe zorlayabilir mi? Zorlayamaz ise bu konu hangi kanun maddesinde yer almaktadır? Bir de ücretsiz izin dolayısıyla nakdi ücret desteği alabilir miyim? Nereye ve ne zaman başvurmalıyım? Mehmet Nuri

İşveren, emeklilik şartlarını sağlamış olan engelli veya engelsiz çalışanını emekliliğe zorlayamaz. Bu konu herhangi bir kanunun herhangi maddesinde yer almaz. Keza emekliliğe hak kazanmış olan çalışanını emekliliğe zorlayabileceği de hiçbir yerde yazmaz.

İşveren ancak çalışanın tazminatlarını ödeyerek geçerli bir nedenle iş sözleşmesini sona erdirebilir. Bu durumda da çalışanının işveren tarafından gösterilen nedenin geçerli neden olmadığı (örneğin emekliliği geldi diye sözleşme feshi geçerli neden sayılmaz) gerekçesiyle işe iade davası açabilir.
Kullandırılan ücretsiz izinden dolayı nakdi ücret desteği alabilirsiniz. Nakdi ücret desteği başvurusu işveren tarafından yapılıyor.

Hangisi daha avantajlı?

20 Ocak 1968 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Temmuz 1986. 4/a kapsamında 1245 gün, 4/b kapsamında ise 666 gün prim ödedim. Ağustos 1988 ve Nisan 1994 doğumlu iki çocuk annesiyim. 3600 gün ve 5000 günle emeklilik durumunu avantajları ile birlikte açıklar mısınız? Rita Güler

4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5150 prim günü ve 43 yaş; yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Normal emeklilik için 3239 gün (9 yıl) prim eksiğiniz var. İkişerden dört yıl doğum borçlanması yapsanız, 5 yıl daha prim ödemeniz gerekir. Mart ayında prim ödemeye başlasanız 2026 Mart ayında ancak tamamlarsınız.

Oysa yaştan emekliliğiniz için gereken 58 yaşınız da 2026 yılında doluyor. 3600 günden eksik kalan 1689 gün için doğum borçlanması yapabilir, 4/b prim ödemeniz 4/a'dan sonra ise 590 güne kadar isteğe bağlı prim ödeyebilirsiniz. 3600 prim gününü tamamlayıp, 58 yaşınızı dolduracağınız 20 Ocak 2026 tarihinde de emekli olmaya hak kazanabilirsiniz.

Son prim ödemeniz 4/b kapsamında ise doğum borçlanmasına başvurmadan önce 4/a kapsamında sigortanızı başlatmalısınız. Aksi halde borçlanacağınız süre 4/b kapsamında değerlendirilir ve bütün hesaplar altüst olur.

İhraç edilen memur ikramiye alabilir mi?

19 Eylül 1969 doğumluyum. 1987 ve 1994 yılları arasında 5 yıl sigortalı olarak çalıştım. 1995'ten itibaren kamuda memur olarak çalışırken 2016 Ağustos ayına ihraç edildim. 18 ay askerlik borçlanmasını kamuda çalışırken ödedim. 28 yıl toplam sigortalı hizmetim çıktı. 2020 Eylül ayı itibariyle emekli maaşı aldım. İkramiyem şu ana kadar verilmedi. İkramiyemi alabilmem için ne yapmam gerekir? Mehmet Alpöz

Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmaları karşılığı emekli ikramiyesi ödenmesi için memuriyetlerinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor. Memuriyetten ihraç edildiğinizden maalesef emekli ikramiyesi alamazsınız. (Sözcü)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin