Borsa - Akademi' den;
14 Ağustos 2021 Cumartesi
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
Borsa - Akademi
Borsa - Akademi' den;

Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
6- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetim Raporunun Okunmasına Geçildi. Başkan Güney Yılmaz Söz Alarak Kısa Bir Bilgilendirme Yaptı.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.