Borcunu yapılandıranın e-haczi kalkar mı?
16 Kasım 2020 Pazartesi
Yapılandırmaya başvurmak hacizleri kaldırmıyor, yapılan ödeme nispetinde hacizler zaman içinde kaldırılıyor. . . . .
Borcunu yapılandıranın e-haczi kalkar mı?
Borcunu yapılandıranın e-haczi kalkar mı?

Nedim Türkmen - (Sözcü)
ELEKTRONİK HACİZ UYGULAMASI ŞİRKETLERİ ZORA DÜŞÜRÜYOR

Yapılandırmaya başvurmak hacizleri kaldırmıyor, yapılan ödeme nispetinde hacizler zaman içinde kaldırılıyor. Tahsilat için yaşaması gereken firmalar hacizlerle batırılıyor, milli servet yok ediliyor…

Yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar liranın üzerindeki vadesi 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlarının, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE dikkate alınarak 2 ayda bir taksit ödemeli 18 taksitte ödenmesine olanak sağlayan düzenleme Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.


HACİZLER YAPILAN ÖDEMELER NİSPETİNDE KALDIRILACAK…

Kamuya olan borçları nedeniyle evine, arabasına ve banka hesaplarına haciz uygulanmış olan milyonlarca kişi yapılandırma dilekçesi verdiğinde, hacizlerin ne zaman kalkacağını merak ediyor. Bu sorunun yanıtını, 7256 sayılı kanunun “ortak hükümler” başlıklı 3'üncü maddesinin 12'nci fıkrasında yapılan aşağıdaki düzenleme veriyor.

“Bu kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.”

Yukarıdaki düzenleme çok açıktır. Yapılandırmaya başvurmak hacizleri kaldırmamakta, yapılan ödeme nispetinde hacizler zaman içinde kaldırılmaktadır.

Uygulamada alacaklı amme idareleri borçla ilgili olarak, mükelleflerin üzerlerine kayıtlı bütün gayrimenkul ve araçlarına ve bankalardaki hesaplarına haciz koymaktadırlar. Dolayısıyla 1 milyon liralık borç için 6 milyon liralık bir varlığa haciz işleminin uygulandığı sıkça görülmektedir. Yapılan bu taşkın haciz işlemlerini alacaklı amme idarelerine düzelttirmek hiç de kolay olmamaktadır. Gayrimenkuller ile ilgili olarak getirilen değerleme raporlarını kabul etmemekte, kendilerine bağlı takdir komisyonları marifetiyle bu bedelleri takdir etmeye çalışmakta, bu süreçde çok uzun bir zaman almaktadır. Araçlarla ilgili olarak da motorlu taşıt siciline haciz şerhi işletilmekle kalmayıp; bu araçların yakalanarak trafikten men edilmesine ilişkin işlemler yapılmaktadır. Nakliye şirketlerinin TIR'ları trafikten el çektirilip, otoparklarda çürümeye terk edilmiş durumdadır. Asıl işini TIR'ları olmadan yapamayan şirket iflas etmekte, tahsilat için yaşaması gereken firmalar batırılmakta, araçlar, dolayısıyla milli servet çürütülerek yok edilmektedir.

E-HACİZ KÖTÜYE KULLANILMAKTADIR…

6183 sayılı Kanun'un 79. maddesi uyarınca; amme borçlularının bankalar nezdinde bulunan her türlü mal, hak ve alacaklarına elektronik ortamda haciz uygulanabilmesi için önce banka genel müdürlükleri ile haciz protokolü düzenlendi. Protokolün yürürlüğe girmesi ile beraber e-haciz uygulamaları başlatıldı. Vergi daireleri e-haciz işlemlerine başlamadan önce; “İç yazı” ile belirlenen, yapmaları gereken kontrolleri yaptıktan sonra, uygulayacakları e-haciz işlemleri ile ilgili olarak, uygulanan e-hacizler sonucunda, bloke edilen paraların vergi dairesi hesaplarına intikali işlemlerini ciddiyet ve büyük bir titizlikle yapmak zorundadırlar. Vergi daireleri e-hacizler ile ilgili bankaların bildirim yazılarını her gün düzenli olarak takip edip, hesapta para bulunması ve diğer hak ve alacak bildirimlerinin sıfır olması halinde para isteme yazılarını derhal hazırlamalı. Hesaptan paranın çekilmesi işleminin tamamlanmasından sonra, e-hacizin kaldırılması, bakiye borcun bulunması durumunda yasal prosedürün uygulanarak e-haciz işleminin yenilenmesi gerekmektedir.

Yazımın başlığını “Borcunu yapılandıranın elektronik haczi kalkacak mı?” diye belirledim. Aslında e-haciz işlemlerinde yasalara ve ilgili diğer mevzuata tam uyulsa, böyle bir soru anlamsız ve boş bir soru olacaktı. Şöyle ki; elektronik hacizler, bankaya iletildikleri gün hesapta para varsa paranın bloke edilerek vergi dairesine gönderilmesi ile beraber sona erer. Hesaplarda para yoksa; daha sonraki günler için bu e-hacizlere dayanılarak bloke işlemi yapılamaz. Elektronik hacizlerin her gün yenilenmesi şarttır. Vergi daireleri hesaplarına e-haciz işlemi yaptıkları mükelleflere, işlemden sonra bilgi vermek zahmetine katlanmadıkları için, mükellefler bu işlemleri bankacılardan öğrenmektedirler.
 
E-HACİZ MÜKELLEFLERİ BATIRIYOR…

Geçen yıl amme alacaklarını tahsil etmek için 5.500.000 vatandaşın banka hesaplarına elektronik haciz işlemi uygulanmıştır. Bu e-hacizlere rağmen tahsilat/tahakkuk oranı yükselmemiştir. Bu dönemde konulan elektronik hacizlerin çok büyük bir bölümü halen hesaplarda varlığını sürdürmektedir. Bu durum, mükelleflerin bankalarla olan ilişkilerini bozmakta bankalar kredilerini geri çağırmakta ya da yeni kredi vermemektedir. Banka hesaplarını kullanamayan mükellefler, normal faaliyetleri ile ilgili olarak kayıt dışına yönelmekte ya da daha tehlikeli olan başkalarına ait POS cihazlarını kullanarak işlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Vergi dairelerinin birazcık özen göstermeleri ile çözülebilecek olan bu sorun, maalesef ülkemizde ticari faaliyetin sekteye uğratılması noktasına gelmiştir.

Pandemi döneminde açılan kredi paketlerinden, vergi ve sigorta prim borçları nedeniyle faydalanamayan mükelleflerin, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri ve sigorta müdürlüklerine başvurup; borçlarının yapılandırıldığına ilişkin alacakları belge üzerine kamu bankalarından kredi almaları olasıdır.
1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin . .
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Meslek ve Meslek Mensupları Adına Çalışan Çınarlarımızdan İbrahim Ulusoy' u Kaybettik.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak.
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...
30 Vergi Dairesi Başkanının Katılımıyla 7256 Sayılı Kanun ile İlgili Telekonferans Yöntemiyle Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.
Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Kalkınmanın temel şartı olan eğitim ve öğretimin kalitesi, bir toplumun dünya üstündeki yerini belirler.
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle,
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ışığıyla ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız.