Borcunu çeviremeyen ekonomiyi nasıl çevirecek?..
20 Mayıs 2020 Çarşamba
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Borcunu çeviremeyen ekonomiyi nasıl çevirecek?..
Borcunu çeviremeyen ekonomiyi nasıl çevirecek?..

Nevzat SAYGILIOĞLU
nevzatsaygilioglu@atilim.edu.tr

Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim.

Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri süregelen ekonomik sıkıntıları nedeniyle ne yazık ki tatlı şeyler konuşamıyoruz. Zaten son zamanlarda ağzımızın tadı kaçıktı, bu salgın ile acıya dönüştü.

Nasıl dönüşmesin ki?...

Gelin, henüz geride bıraktığımız Nisan ayının bütçesi sonuçlarına ve bunun nasıl karşılandığına bakalım. O zaman niçin telaşlı olduğumuzu daha iyi anlarız.


Bu özet tablonun rakamlardan ifadeye dönüş biçimi şu:

● Nisan ayında bütçe giderleri bir önceki yıla göre yüzde 43 artmış,

● Buna karşın bütçe gelirlerindeki geçen yıla göre artış oranı sadece yüzde 13’de kalmış,

● Vergi gelirleri artmamış ve neredeyse geçen yılın seviyesinde kalmış (sadece binde 7 bir artış olmuş),

● Dolayısıyla bütçe açığı da geçen yılı yüzde 42 oranında aşmış,

● Ocak-nisan döneminde ise bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 75 fazla gerçekleşmiş,

● Daha da önemlisi yılın daha ilk üçte birinde 2020 yılı bütçe açığının yüzde 52’sine ulaşılmış. Bu durumda 2020 yılı bütçe açığı hedefi hayale dönüşmüş.

Peki, özellikle nisan ayının ve 4 ayın bütçesi nasıl finanse edilmiş? Yani bütçe giderleri nasıl karşılanmış?

Bu sorunun cevabını bulmak için bakılacak iki kaynak var. Birincisi vergiler, ikincisi de iç borçlanma.

Vergiler yetersiz kalınca bu kez borçlanmaya aşırı yüklenme olmuş.

Şimdi geçtiğimiz dört ayın iç borçlanma tutarlarına ve borç ödemelerine bakalım.


Bu tablodaki rakamları ifadeye dönüştürmek çok zor!...

Yine de her ayın borç tutarının 100 lira olduğunu düşünerek açıklamaya çalışalım.

● Ocak ayındaki 100 liralık iç borcumuza karşılık piyasadan 97 lira borç almışız, kalan 3 lira borcu öz kaynaklarımızla karşılamışız,

● Şubat ayında ise 100 liralık borç ödememize karşılık piyasadan 135 lira borç almışız,

● Mart ayında da şubat ayına benzer sonuç gerçekleşmiş,

● Fakat nisan ayında fren patlamış, 100 lira iç borç ödemek üzere çıktığımız piyasadan 295 lira borçlanmışız,

● Tabii bunda COVID-19 harcamaları çok etkili olmuş, gelir olmadığı için sadece borçlanma yapılarak harcamalar karşılanmış.

Daha COVID-19 sürecinin daha ilk ayında böyle bir tablo ile karşılaşırsak, bundan sonrasının ister istemez nasıl sürdürüleceği sorusu akla geliyor. Yani bu tabloya bakınca 2020 yılını nasıl bir bütçe açığı ile karşılayacağımız konusu bizleri kara kara düşündürüyor.

Düşünün önümüzdeki haziran ayında bile durumumuzun ne olacağını, nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı bile kestiremiyoruz. Dolayısıyla eylül ve aralık aylarında bunu kestirmek daha da zorlaşıyor.

Aslında bizi kara kara düşündüren husus bugünün tablosuna bakarak uygulamayı yargılamak değil. İşin arkasında geçmişten gelen olumsuz tabloların tortusu var. Özellikle bütçenin sağlam kaynaklarla finanse edilememesi nedeniyle çok ciddi bir şekilde borçlanmaya yönelme söz konusu. Haziran 2017’de başlayan ve Haziran 2019 ayından itibaren de müzminleşen iç borç çevirmedeki zorluklar ortada.

Açıkçası çok ciddi kaynak sorunumuz var. Vergi tablosu vahim olduğu için borçlanmaya tam gaz devam. Bunun da sonucu ağır faiz yükü. Galiba onun için dünyada tüm devletler piyasaya para vermenin yollarını ararken ve uygularken, bizim devletimiz “biz bize yeteriz” sloganıyla SMS mesajlarını kullanarak halktan para toplamaya çalışıyor.

Bu koşullar altında ciddi politika tedbirlerine ve acı reçetelere ihtiyaç varken sürekli söylemle piyasanın nabzını tutmaya çalışmak zor ve hatta imkânsız. Artık gerekli olan söylem yerine eylem!...(Dünya)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir idaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği
Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Prim borçluları sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Koronavirüs ilk başladığında yaşanan karmaşa pek çok işverenin hatalı işlem yapmasına yol açmıştı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Şirketlere vergi riski yaratan o kadar çok konu var ki, hangisini yazalım bazen biz de şaşırıyoruz. Vergi sistemimiz ve Kanunlarımız
Devletin vergi kaybını önlemeye yönelik tedbirlerin en sert ve bireyler üzerinde etkisi en yüksek olanı hürriyeti bağlayıcı özelliği olan cezai yaptırımlardır.
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.