Borç yapılandırmasında bu fırsat kaçmaz
10 Haziran 2021 Perşembe
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, . . .
Borç yapılandırmasında bu fırsat kaçmaz
VERGİ KURDU

Borç yapılandırmasında bu fırsat kaçmaz

Abdullah TOLU
abdullah_tolu@hotmail.com

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı 7326 sayılı Kanun, nihayet dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Öncelikle 7326 sayılı Kanun ve bu Kanundaki düzenlemelerin hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.

İş Dünyası, STK’lar ve vatandaşlardan gelen talepler karşılandı

Uzun süredir iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’lar, yoğun bir şekilde kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi bir çok düzenlemenin yapılmasını talep ediyordu.

Kanun Teklifini veren Milletvekilleri, vergi mükellefleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda teklifin hazırlandığını ifade ettiler. Bu açıklamadan, Kanunda yer alan düzenlemelerin tamamen sahadan gelen talepler dikkate alınarak oluşturulduğu anlaşılıyor.

Kesinleşmiş borcu olanlara yeni yapılandırma fırsatı

7326 sayılı Kanunla, kesinleşmiş borcu olanlara pandeminin yarattığı olumsuz koşullar dikkate alınarak, yeni bir yapılandırma fırsatı daha verildi. Aslında kısa bir süre önce geçtiğimiz yıl Kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı Kanunla benzer bir yapılandırma yapılmıştı.

7256 sayılı Kanunla ne kadarlık borç yapılandırıldı? Ne kadar tahsilat yapıldı?

7256 sayılı Kanunla, 500 Milyarlık TL. tutarında bir borcun yapılandırılması hedeflenmişti. Ancak, vergide 116 Milyar TL, SGK’da ise 101 Milyar TL yapılandırma yapıldı.

Bu yapılandırmadan ne kadar mı tahsilat yapıldı? Hemen söyleyelim, yapılandırmada henüz ilk 3 taksit ödendi, 3. taksit ödemesi 31 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. İlk 2 taksit ödemeleri sonucunda, vergide 16,9 Milyar TL, SGK’da ise 13,5 Milyar TL tahsilat yapıldı.

Ancak, bu borç yapılandırmasında işler düşünüldüğü gibi gitmedi! Borçlu işletmelerin büyük bir kısmı borçlarını yapılandırdı ama pandeminin devam etmesi ve işyerlerinin kapalı olması nedeniyle yapılandırmanın ilk taksini bile ödeyemedi, bir kısmı ise sadece ilk taksiti ödeyip ikinci taksiti ödeyemedi, borç yapılandırmasını başlamadan ihlal ettiler.

Yani, yeni bir borç yapılandırması kaçınılmaz hale gelmişti!

Yeni yapılandırmada ne kadarlık bir borç yapılandırılacak?

Mayıs ayı itibariyle Maliye’nin 401 Milyar TL vergi alacağı, SGK’nın ise 101 Milyar TL prim alacağı var. Yani, 7256 sayılı Kanunun çıkarıldığı Kasım ayına göre değişen bir şey yok, yine 500 Milyar TL bir borç var. Aslında değişen bir şey olmaması da çok doğal, çünkü pandemi süreci hala devam ediyor.

Yeni Kanunla, 245 Milyar TL vergi aslı alacağının, 74 Milyar TL’de SGK alacak aslının yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

Borç yapılandırmasında milat, 30 Nisan 2021

Borcun yapılandırma kapsamına girebilmesi için, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere (beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olması ve Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibariyle kesinleşmiş ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekiyor. Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması olarak tanımlanıyor.

Yapılandırmada ceza, gecikme zammı ve faizi ve fer’ileri siliniyor

Kesinleşmiş vergi borçlarını bu Kanun kapsamında yapılandıranlar, sadece vergi asılları ile Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faizi ödeyecekler. Kalan vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, gecikme zammı ve diğer fer'ileri silinecek.

Ayrıca, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları (I. ve ıı. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları varsa, bunların yüzde 50’sinin bu Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE faiziyle ödenmesi halinde, kalan yüzde 50’si ve hesaplanan gecikme zamları siliniyor.

Ödenmemiş alacak sadece gecikme zammı ise, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, gecikme zammı siliniyor.

Yapılandırma faizi çok cazip

Yapılandırmada esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, aylık yüzde 0,35, yıllık yüzde 4,2. Yıllık gecikme zammı oranı yüzde 19.2, yıllık tecil faizi oranı yüzde 15, banka kredi faiz oranları yüzde 24 - 25. Yapılandırmada esas alınan Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, diğer oranlara göre oldukça düşük. Borçlulara ciddi bir faiz avantajı sağlanıyor. Yani, çok düşük bir faizle vergi borçlarının yapılandırılması mümkün. Bize göre, yapılandırma yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken büyük bir fırsat!

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021

Kesinleşmiş vergi borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yani, başvuruda son tarih, 31 Ağustos. Bu tarihi kaçıranların, kesinleşmiş borç yapılandırmasından yararlanmaları mümkün bulunmuyor. Kesinleşmiş borç yapılandırması için Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvurulması mümkün bulunuyor.

Yapılandırılan borç peşin veya taksitle ödenebiliyor

Yapılandırılan vergi borçları peşin veya taksitle ödenebilecek. İlk taksit ödemesi Eylül ayında. Diğer taksit ödemeleri ise, bu ay’ı takip eden ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte yapılacak. Taksitle ödemede, seçilen taksit sayısına bağlı olarak bir taksit farkı da ilave edilecek. Yeniden hesaplanan borç tutarı (vergi aslı + Yİ-ÜFE Faizi), seçilen taksit sayısı için belirlenen katsayı ile çarpılarak, ödenecek toplam taksitli borç tutarı hesaplanacak, bu tutar seçilen taksit sayısına bölünerek, taksit tutarı tespit edilecek.


Taksitle ödemede ilk 2 taksitin ödenmesi zorunlu, aksi halde yapılandırma bozuluyor. Bunun dışında her yıl iki taksit atlanıp yapılandırmanın son taksitini izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammıyla ödenirse, yapılandırma ihlal edilmemiş sayılıyor.

Peşin ödeme daha cazip

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ı, ikinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenirse Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 50’si daha silinecek. Ayrıca, taksit katsayıları da uygulanmayacak.

Yani, yapılandırmada peşin ödeme oldukça cazip, özellikle eski tarihli borçlarda!

Cumhurbaşkanımız, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili bulunuyor.

Önceki yapılandırmaları ihlal edenler yeni yapılandırma yapabilecekler mi?

7256 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırması yapıp da, ilk iki taksiti ödememe nedeniyle yapılandırmayı ihlal edenler de, bu yeni yapılandırmadan yararlanabilecek.

Yapılandırması devam edenler yeniden yapılandırma yapabilirler mi?

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaları devam edenler de, borçlarını yeni yapılandırma düzenlemesi kapsamında yapılandırabilecekler.

Peki, bu şekilde yeniden yapılacak bir yapılandırma avantajlı mı? 7326 sayılı Kanunun taksit katsayıları 7256 sayılı Kanuna göre biraz daha yüksek, bu nedenle 7256 sayılı Kanuna göre yapılan yapılandırma daha avantajlı. Devam eden yapılandırmanın 7326 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılması sadece süre kazanımı açısından avantajlı, Örneğin, 18 taksitlik yeni bir süre kazanılıyor.


Başvurunuzu geciktirmeyin, ilk ödeme eylülde

Vatandaşlarımız maalesef bu tür düzenlemelerde başvuru için son günü bekliyor. Çünkü, başvururlarsa hemen ödeme yapacaklarını düşünüyorlar. Oysa gerçek durum hiç de öyle değil! Yapılandırma düzenlemesi kapsamında borçlarını yapılandıracak olan borçlular, yapılandırma başvurusunu hemen yapsalar da, ödemesi Eylül ayında başlıyor. Yani, yapılandırma için başvurduğunuzda, hemen ödeme yapmıyorsunuz.

“Vergi Borcu Yoktur Yazısı” için yüzde 10 ödeme istenilecek mi?

Normal koşullarda vergi borcu tecil edilenlerin, “Borcu Yoktur Yazısı” alabilmeleri için, tecil ve taksitlendirilen borcun yüzde 10’unu peşin olarak ödemeleri gerekiyor. Aksi halde, bu yazıyı alamıyorlar.

Peki, 7326 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yeniden yapılandıranlardan da söz konusu yazı için bu yüzde 10 ödeme istenilecek mi? Kanunda, söz konusu yazının verilebilmesi için bu şartın aranılmayacağına dair bir düzenleme ya da açıklama bulunmuyor. Yani, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılan borç yapılandırmaları sonrasında “Borcu Yoktur Yazısı” verilebilmesi için, borçlulardan yapılandırma sonrası hesaplanan borcun yüzde 10’unun ödenmesi istenilecek gibi duruyor.

Bu yeni borç yapılandırmasında “Borcu Yoktur Yazısı” verilebilmesi için, bu yüzde 10 peşin ödeme şartı aranılmasa daha iyi olur diye düşünüyorum.

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması ekranı bugün açıldı

Maliye kesinleşmiş borçların yapılandırılması ile ilgili işlemlerin yapılacağı ekranı bu sabah itibariyle kullanıma açtı. Borç yapılandırması yapacak olanlar interaktif vergi dairesinde açılan bu ekrandan girerek, borç yapılandırma başvurularını yapabilecekler. Maliye bu defa çok hızlı davrandı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şimdi sıra, borcu olanlarda!

Borç yapılandırmasında kaçırılmaması gereken cazip bir fırsat daha sunuldu. Bu fırsatı kaçırmamakta fayda var! (Dünya)
Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Konu hakkında esnaflar başta olmak üzere mükellefleri uyaran DSMMMO Değişim Gurubu Başkanı Necdet Bardan, . .
Değerli Katılımcı; Bu anket formu, COVID-19’un muhasebe meslek mensuplarına etkisini incelemek için hazırlanmıştır.
9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun . . . .
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. . . .
1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. . . .
"Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellendi."
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin . . .
8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. . . .
Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması . . . .
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .