Böl Parçala Başkan ol! Ya Sonra …
19 Ocak 2021 Salı
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
Böl Parçala Başkan ol! Ya Sonra …
Görü-yorum

Böl Parçala Başkan ol! Ya Sonra …

Hıdır Daştan
Mali Müşavir

Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 15 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ‘de 7249 nolu kanun olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanuna göre 5.000’den fazla avukatın olduğu illerde 2.000’den fazla avukatın başvurusuyla yeni bir baro açılabilecek.

Oda seçimlerinde iktidarı “seçimle” kazanamayınca Avukatlık Kanununda yapılan değişikliğe bel bağlayıp, bu kanunu emsal kabul ederek “Oda kurma” hayalleriyle bir takım hazırlıklar içerisinde olan meslektaşların olduğunu üzülerek duymaktayız. İki bin meslektaşı ikna edip üye yapmak suretiyle oda kurmak hayal değildir ancak seçimlerde “nisbi” aidata karşı olanların iki bin üyesine elde edeceği “Maktu aidatlarla” hizmet götürebilmesi tam bir hayaldir.

Hesap ortada; şu anki maktu aidatlarla iki bin kişiden alınacak aidatlar toplamı yıllık yaklaşık bir milyon dört yüz bin lira civarındadır. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerine ve toplamda beş personel çalışsa onlara ödenecek maaş, vergi, sigorta ve binanın kira elektrik su, kırtasiye ve sair giderlerle ödemeleri yine ortalama iki milyon liradır. Eksi altı yüz bin Lira çıkıyor, hesap ortada. Yan kurullarda görev alacak olanlara verilecek “huzur haklarını” hesaba dâhil etmedim bile.

Hoş bu saydıklarımız işin matematiksel boyutu. Yasa emsal kabul edilir de Mali Müşavirler odası kurulursa çok daha vahim durumların ortaya çıkacağı açıktır. 

Öncelikle kurulması planlanan yeni odaların şu anki mevcut iktidarın siyasi çizgisinde olacağı muhakkaktır. Bunun geçmişten bu güne örneklerini kamu sendikalarında çok net görebiliriz. Sendikaların üye sayıları siyasi iktidara göre değişim göstermiştir hep. Kamu Emekçileri Sendikası’nın (KESK) üye sayılarının yüksek olduğu dönemler sol partilerin koalisyonda oldukları dönemlerdir ve aynı şekilde Milliyetçi sağ partilerin iktidar ortağı olduğu dönemlerde Türk Kamu-Sen’i görüyoruz. Yaklaşık son yirmi yıldır da İktidar partisi ile iyi ilişkiler kuran Memur-Sen’i görüyoruz en çok üyesi olan sendika olarak. 

Mükellef ile devlet arasında köprü olup kamu hizmeti veren Mali Müşavirlik camiasının durumu sendikaların durumuyla elbette bir değildir. Sendikaları örneklerken üye sayısındaki değişim ve geçişlerin siyasi iktidarla olan güç ilişkisini örneklemek adına dillendirdik. Baroların bölünmesi sonucu yeni oluşan Baronun iktidara yakınlığı ya da uzaklığının Hukuk düzeninde yaşanabilecek olası sıkıntıları gibi Mali Müşavir Odalarının ekonomik düzende de önemli sorunlara sebep olacağı çok açıktır. İktidar yanlısı Baro üyesi avukat nasıl ki alacağı davada iktidar gücü ile bir adım öne geçecek ise aynı durum Maliye Bakanlığı ile iyi ilişkiler içerisinde olacak olan Mali Müşavir Oda üyesi için de geçerli olacak. Olacak olmasına da her iktidar değişiminde farklı ideolojilerdeki Müşavir arayışına mı girecek mükellef? Böyle bir şey olmaz demeyin, istatistikler sendikalarda bu durumu tescilliyor. İktidar yanlısı Odaya bağlı mali müşavirin mükellefi incelenme olasılığının düşük olduğu gerçeğiyle hareket edip o öz güven ile ekonomiyi kirletecektir. Aynı şekilde arkasında iktidar gücü olan Mali Müşavir farklı siyasi görüşte olan diğer Mali Müşavir ile haksız rekabete girecektir. Bu gün A partisi iktidarda ve yarın B partisi iktidara gelecek. Mesleği siyaset dışında tutmak mesleğe yapılabilecek en büyük iyiliktir.

Yaklaşık elli beş bin üyesiyle İstanbul Mali Müşavirler Odası Türkiye’nin en büyük odasıdır. İki yakada bulunan meslektaşların gerek odadan hizmet alımları ve gerekse seçimlerde sadece Avrupa yakasında oy kullanma zorunluluğu nedeniyle “sayı kriteri” getirilmeden, ikamete göre Anadolu ve Avrupa yakasında iki ayrı oda kurulma önerisi gelmiş olsa buna siyasi değil insani diyebilirdik. Elli beş bin meslektaşın olduğu bir yerde her iki bin üyeye bir oda söylemi hem gayri ciddi olur hem de mesleğin itibarının böğrüne saplanmış bıçak gibi her daim gözümüzün önünde utanç abidesi olarak durur. 

İktidarı ele geçiremeyenlerin siyasi manevralarla yapmaya çalıştıkları bu oyunu mesleğine âşık meslektaş muhakkak ki bozacaktır. Meslektaş oda iktidarının beklentileri karşılayamaması durumunda; eleştirilmesini, yeni ve değerli projelerle mesleğin itibarını yükseltmesini, ekonomik yapısını sağlamlaştırıp yeni gelir kapıları açmasını bekliyor. Oda yönetimi bunları yapabilecek güveni veremiyorsa da seçmen durumunda olan meslektaş şansı “güven” veren “inandırıcılığı” olan muhalefete verir; “muhalefet yapmak yerine o anki siyasi iktidarın rüzgârını arkasına alanlara” değil… 
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Bir işverenden, is yeriinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde . . .
Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara . . . .
İmar Barışı kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi başvuruları . . . .
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saat sürecek kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı,
Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
"Vergi Borcu Yapılandırma Ödemesi İçin Son Gün 1 Mart 2021"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören,
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .