Bir değerli dostumuzu, bir yoldaşımızı, mücadele azmiyle dolu bir insanı,
21 Kasım 2020 Cumartesi
Mesleki camiada hemen herkese bir şekilde dokunan bir meslektaşımızı, Sevgili Yalçın Önder’i kaybettik. . . .
Bir değerli dostumuzu, bir yoldaşımızı, mücadele azmiyle dolu bir insanı,
Bir değerli dostumuzu, 
bir yoldaşımızı,
 mücadele azmiyle dolu bir insanı,  
Mesleki camiada hemen herkese bir şekilde dokunan bir meslektaşımızı,  
Sevgili Yalçın Önder’i kaybettik.

Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin ve Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu’nun kurucularından olan Sevgili Yalçın Önder, muhasebe mesleğine ve sorunlarına derli toplu bir bakış ortaya koyan ilk ve tek bir program; DMB programının da hazırlayıcılarındandı.  
  
Ülke sorunları ile mesleki sorunların birbirinden ayrı olmadığının bilinciyle formüle edilen ve bugün çok değişik mesleki çevrelerde de kabul gören BAĞIMSIZ MESLEK DEMOKRATİK TÜRKİYE şiarının da mimarı Yalçın Önder idi.  Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği yöneticiliği yaptığı yıllarda, derneğin yeniden yapılanması ve mücadeleci bir meslek örgütü olması için önemli çaba ve katkı sundu. 
   

Yaşamı boyunca emekten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden, özgürlüklerden, kısacası doğrudan ve güzelden yana taraf oldu. Muhasebe mesleğini yürütmeye başladığı günden bu güne de hep mesleğin sorunlarına kafa yordu. Bitmez tükenmez bir enerji, yaratıcı bir zeka, iğne ile kuyu kazan bir sabır ve inatla problemlerin üstüne yürüdü. 

Meslek odalarının, meslektaşın sorunlarına sahip çıkan, onun hak ve çıkarlarını kollayan örgütler olması gerektiğinin her vesile ile altını çizerek bunun için bütün olanaklarıyla mücadele etti. 

Mücadele arkadaşları olarak son yolculuğunda;  

Sevgili Yalçın, 

Dostumuz, yoldaşımız, Bağımsız Meslek Demokratik Türkiye mücadelemizde sen hep yaşayacaksın diyoruz.

Mücadelene, emeğine ve azmine sonsuz saygıyla…

TÜRKİYE DEMOKRAT MUHASEBECİLER PLATFORMU
1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin . .
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Meslek ve Meslek Mensupları Adına Çalışan Çınarlarımızdan İbrahim Ulusoy' u Kaybettik.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak.
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...
30 Vergi Dairesi Başkanının Katılımıyla 7256 Sayılı Kanun ile İlgili Telekonferans Yöntemiyle Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.
Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Kalkınmanın temel şartı olan eğitim ve öğretimin kalitesi, bir toplumun dünya üstündeki yerini belirler.
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle,
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ışığıyla ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız.