Bir değerli dostumuzu, bir yoldaşımızı, mücadele azmiyle dolu bir insanı,
21 Kasım 2020 Cumartesi
Mesleki camiada hemen herkese bir şekilde dokunan bir meslektaşımızı, Sevgili Yalçın Önder’i kaybettik. . . .
Bir değerli dostumuzu, bir yoldaşımızı, mücadele azmiyle dolu bir insanı,
Bir değerli dostumuzu, 
bir yoldaşımızı,
 mücadele azmiyle dolu bir insanı,  
Mesleki camiada hemen herkese bir şekilde dokunan bir meslektaşımızı,  
Sevgili Yalçın Önder’i kaybettik.

Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin ve Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu’nun kurucularından olan Sevgili Yalçın Önder, muhasebe mesleğine ve sorunlarına derli toplu bir bakış ortaya koyan ilk ve tek bir program; DMB programının da hazırlayıcılarındandı.  
  
Ülke sorunları ile mesleki sorunların birbirinden ayrı olmadığının bilinciyle formüle edilen ve bugün çok değişik mesleki çevrelerde de kabul gören BAĞIMSIZ MESLEK DEMOKRATİK TÜRKİYE şiarının da mimarı Yalçın Önder idi.  Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği yöneticiliği yaptığı yıllarda, derneğin yeniden yapılanması ve mücadeleci bir meslek örgütü olması için önemli çaba ve katkı sundu. 
   

Yaşamı boyunca emekten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden, özgürlüklerden, kısacası doğrudan ve güzelden yana taraf oldu. Muhasebe mesleğini yürütmeye başladığı günden bu güne de hep mesleğin sorunlarına kafa yordu. Bitmez tükenmez bir enerji, yaratıcı bir zeka, iğne ile kuyu kazan bir sabır ve inatla problemlerin üstüne yürüdü. 

Meslek odalarının, meslektaşın sorunlarına sahip çıkan, onun hak ve çıkarlarını kollayan örgütler olması gerektiğinin her vesile ile altını çizerek bunun için bütün olanaklarıyla mücadele etti. 

Mücadele arkadaşları olarak son yolculuğunda;  

Sevgili Yalçın, 

Dostumuz, yoldaşımız, Bağımsız Meslek Demokratik Türkiye mücadelemizde sen hep yaşayacaksın diyoruz.

Mücadelene, emeğine ve azmine sonsuz saygıyla…

TÜRKİYE DEMOKRAT MUHASEBECİLER PLATFORMU
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .