Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .
06 Ocak 2022 Perşembe
Gürsel Yurtbahar
22.09.2021 tarihinde “ İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.” Sitesinde yazdığım “NEDEN “ başlıklı yazımın 2.nedeni olarak belirttiğim konu;

Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .

Gürsel Yurtbahar /SMMM/Antalya 

22.09.2021 tarihinde    “ İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.” Sitesinde yazdığım “NEDEN “ başlıklı yazımın 2.nedeni olarak belirttiğim konu;

“………………………………………….VUK ’un 13. Maddesine göre mücbir sebep halleri;

Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler (örneğin kaçırılması, isteği dışında alıkonulması);

Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

Gibi hallerdir. Bu haller ortadan kalkıncaya kadar beyan süreleri uzar.

Böyle bir müracaatı yapan meslek mensubu için, ilgili kurum mücbir sebep nedeni ve sonuçları ile ilgileneceği yerde ÖDEME konusunda mücbir sebep ispata yapan kuruma yazı yazarak ÖDEME konusunu sorgulamaktadır.

NEDEN: Meslek mensuplarımızın mesleki görev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda bir sıkıntı olacağı düşünülür  ve  sorumluğu değil de ÖDEME  konusu düşünür..

SONUÇ: Mücbir sebebe neden olan  VUK yazılı maddeleri ispatını  bağlı bulunduğu mesleki odasının yazdığı bir resmi yazı bile  yeterli olmalıdır……………………………………………

Meslektaşlarımız ve ilgililer tarafından okunduğuna eminim…..çok eminim…..

Ancak bu konu niçin gündeme geldiğini sorgulamadılar.

Yazımı okudular geçtiler.

Ancak sonucuna bakalım…..

1989 tarihinde yayınlanan meslek kanunumuzda olmayan çok gerekli olan MUCBİR SEBEP uygulamasının OTUZ İKİ yıl sonra gündeme getiren bir meslektaşımızdır.

ANTALYA da mesleğini yürüten bir kadın meslektaşımız, çağımızın hastalığı olarak kabul edilen KANSER belasından kurtulmak için mücadele yaparken, mesleğin görev ve sorumluğunu yapamayacağı için mali idareye gerekli evraklar için müracaatta bulunuyor…

Bu müracaat yayınlanan yazıda belirttiğim gibi mali idare mesleki görev ve sorumluluk olarak değil de verginin ödenmesi doğrultusunda konuya bakmıştır.

Meslektaşımız hastalığı ile mücadele yaparken, kendisine duvar gibi mevzuat olarak çıkmıştır. Mesleğini uzun zamandır yaparken duvarlar karşısına çıkmıştır ama bu duvar hastalığından daha çok üzüntü yaratmıştır…

Meslektaşımız  bu duvar ile  yılmadan  mücadele yaptılar….

Hem  cağın hastalığı ,hem  de mesleği  için büyük DUVAR  İLE MÜCADELE YAPTI…..

Kendisine devamlı sabır ve mücadele yapması için gönülden destek verdim……

Tam otuz sekiz gün 137 sıra nolu V.U.K. tebliği yayınlandı.

EVET ; mesleki mücadelesinde BAŞARI  elde etmiştir……

Sırada  cağın hastalığı ile mücadele edecekti…..

Yılmadı kadın meslektaşımız…….

Yılmayacaktı……….

Günlerce,     saatlerce ,   dakikalarca  , saniyelerce  mücadele yaptı….

Başarmak zorunda idi…….

Evet; cağın hastağına yenilmedi…….

Şimdi aramıza döndü….Hoş geldin……

ÇOK mutluyuz……

Sağlık ve mesleki mücadelesindeki   başarısında dolayı kutlamamız gerekir….

Meslektaşlarımızın tümüne  örnek oldu……

SONUÇ:

A-Mesleki olarak otuz iki yıldır zaman içinde gündemde olan fakat uygulamaya geçmeyen bir konuyu gündeme gelmesinde büyük mücadele yapan KADIN MESLEKTAŞIMIZA;

B-Mesleğin ve meslektaşın yanında olan ve “"Meslek Mensuplarına Hizmet Etmek Bir Sevdadır. Bu Sevda Her Kişiye Nasip Olmaz" düşüncesine sahip olan “İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.TR Sitesi sahibi Sayın NUSRET SÜMER;

Mesleki bir sorunun çözümünde büyük katkı sağladıkları için;

Bir TEŞEKKÜRÜ hak etmediler mi..?

BİNLERCE TEŞEKKÜRÜ HAK ETTİLER……..

TEŞEKKÜRLER …………………TEŞEKKÜRLER…

06.01.2022

1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Finansal Piyasalarda Teknik & Temel Analiz Eğitimi
"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" Konulu Etkinlikte Buluşuyor
45 Dakika Nuray Kanmazer'le Cem TV de