Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .
06 Ocak 2022 Perşembe
22.09.2021 tarihinde “ İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.” Sitesinde yazdığım “NEDEN “ başlıklı yazımın 2.nedeni olarak belirttiğim konu;
Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .

Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .

Gürsel Yurtbahar /SMMM/Antalya 

22.09.2021 tarihinde    “ İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.” Sitesinde yazdığım “NEDEN “ başlıklı yazımın 2.nedeni olarak belirttiğim konu;

“………………………………………….VUK ’un 13. Maddesine göre mücbir sebep halleri;

Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler (örneğin kaçırılması, isteği dışında alıkonulması);

Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

Gibi hallerdir. Bu haller ortadan kalkıncaya kadar beyan süreleri uzar.

Böyle bir müracaatı yapan meslek mensubu için, ilgili kurum mücbir sebep nedeni ve sonuçları ile ilgileneceği yerde ÖDEME konusunda mücbir sebep ispata yapan kuruma yazı yazarak ÖDEME konusunu sorgulamaktadır.

NEDEN: Meslek mensuplarımızın mesleki görev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda bir sıkıntı olacağı düşünülür  ve  sorumluğu değil de ÖDEME  konusu düşünür..

SONUÇ: Mücbir sebebe neden olan  VUK yazılı maddeleri ispatını  bağlı bulunduğu mesleki odasının yazdığı bir resmi yazı bile  yeterli olmalıdır……………………………………………

Meslektaşlarımız ve ilgililer tarafından okunduğuna eminim…..çok eminim…..

Ancak bu konu niçin gündeme geldiğini sorgulamadılar.

Yazımı okudular geçtiler.

Ancak sonucuna bakalım…..

1989 tarihinde yayınlanan meslek kanunumuzda olmayan çok gerekli olan MUCBİR SEBEP uygulamasının OTUZ İKİ yıl sonra gündeme getiren bir meslektaşımızdır.

ANTALYA da mesleğini yürüten bir kadın meslektaşımız, çağımızın hastalığı olarak kabul edilen KANSER belasından kurtulmak için mücadele yaparken, mesleğin görev ve sorumluğunu yapamayacağı için mali idareye gerekli evraklar için müracaatta bulunuyor…

Bu müracaat yayınlanan yazıda belirttiğim gibi mali idare mesleki görev ve sorumluluk olarak değil de verginin ödenmesi doğrultusunda konuya bakmıştır.

Meslektaşımız hastalığı ile mücadele yaparken, kendisine duvar gibi mevzuat olarak çıkmıştır. Mesleğini uzun zamandır yaparken duvarlar karşısına çıkmıştır ama bu duvar hastalığından daha çok üzüntü yaratmıştır…

Meslektaşımız  bu duvar ile  yılmadan  mücadele yaptılar….

Hem  cağın hastalığı ,hem  de mesleği  için büyük DUVAR  İLE MÜCADELE YAPTI…..

Kendisine devamlı sabır ve mücadele yapması için gönülden destek verdim……

Tam otuz sekiz gün 137 sıra nolu V.U.K. tebliği yayınlandı.

EVET ; mesleki mücadelesinde BAŞARI  elde etmiştir……

Sırada  cağın hastalığı ile mücadele edecekti…..

Yılmadı kadın meslektaşımız…….

Yılmayacaktı……….

Günlerce,     saatlerce ,   dakikalarca  , saniyelerce  mücadele yaptı….

Başarmak zorunda idi…….

Evet; cağın hastağına yenilmedi…….

Şimdi aramıza döndü….Hoş geldin……

ÇOK mutluyuz……

Sağlık ve mesleki mücadelesindeki   başarısında dolayı kutlamamız gerekir….

Meslektaşlarımızın tümüne  örnek oldu……

SONUÇ:

A-Mesleki olarak otuz iki yıldır zaman içinde gündemde olan fakat uygulamaya geçmeyen bir konuyu gündeme gelmesinde büyük mücadele yapan KADIN MESLEKTAŞIMIZA;

B-Mesleğin ve meslektaşın yanında olan ve “"Meslek Mensuplarına Hizmet Etmek Bir Sevdadır. Bu Sevda Her Kişiye Nasip Olmaz" düşüncesine sahip olan “İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.TR Sitesi sahibi Sayın NUSRET SÜMER;

Mesleki bir sorunun çözümünde büyük katkı sağladıkları için;

Bir TEŞEKKÜRÜ hak etmediler mi..?

BİNLERCE TEŞEKKÜRÜ HAK ETTİLER……..

TEŞEKKÜRLER …………………TEŞEKKÜRLER…

06.01.2022

Yücel Akdemir (İstanbul SMMMO Başkanı) , Halim Bursalı - (İstanbul SMMMO Y.K.Ü) ve Serkan Sünmez - (İstanbul TESMER Eğitmeni)
REKLAM ALANI
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .
Uçakla seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan kişilerden PCR testi . . .
Tüm dünyada hızla yayılan ve ekonomide birtakım olumsuzlukların oluşmasına sebep olan . . .
Cumhuriyetimizin 99.Kuruluş, Derneğimizin 89. Okulumuzun 139. Kuruluş Yıl dönümü . . . .
Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam . . .
Değerli Üstat Nazmi Karyağdı 10 Ocak 2022 Pazartesi günlü Dünya Gazetesi - Serbest Kürsüde