Benim dünyamdan DÜNYA gazetesi
02 Mart 2021 Salı
Asistan olduğumun ilk günü merhum Prof. Dr. Salih Şanver beni odasına çağırdı ve “ne yapıyorsun” dedi. . . . .
Benim dünyamdan DÜNYA gazetesi
HUKUKA GÖRE

Benim dünyamdan DÜNYA gazetesi

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

Asistan olduğumun ilk günü merhum Prof. Dr. Salih Şanver beni odasına çağırdı ve “ne yapıyorsun” dedi. Bir hocaya verilecek en güzel cevabı verdim. “Kitap okuyorum” dedim. “Sen kitap okuyarak mı vergici olacağını sanıyorsun” dedi. Hoca sertti. Kolay cevap verilemezdi. Zaten sorunun gidişi “evet” demeyi mümkün kılmıyordu. Hayır desem, cümleyi nasıl bitirecektim. Hiçbir fikrim yoktu. Sonra beni Hesap Uzmanları Kurulu’na, Veysi Seviğ Hocaya gönderdi. Ona çıraklık edeceksin, o da öğretmeyi sever, “sana öğretecek” dedi.

Yılar geçti. Doktoramı bitirmiştim. Yetişmemde ve bugüne gelmemde büyük katkısı olan Veysi Hoca, “artık senin yazı yazman gerek” dedi ve beni rahmetli Nezih Demirkent’e götürdü. DÜNYA gazetesi o zamanlar Cağaloğlu’ndaydı. Üst katlardan birindeydi Nezih Beyin odası. Darmadağınık bir oda. Her köşede gazete ve kitap yığınları. Tam çalışan adam odası. Hoca beni tanıttı. Nezih bey şöyle bir bana baktı ve “iyi, yazsın” dedi.

Böylece 31 Mayıs 1990 Perşembe günü ilkyazım yayınlandı. Önceleri haftada bir gün, perşembeleri, sonraları da iki gün, salı ve perşembeleri. 2007 yılına kadar, tam 17 sene yazdım.

Özgürce yazabiliyoruz

Bu arada ben büyüdüm, gazete büyüdü, yeni binasına taşındı, tirajını arttırdı. Ekonominin gündemini belirler hale geldi, vs.

Yazdığım 17 senelik süre boyunca, yazılarıma kimse karışmadı, yönlendirmedi, öyle yazma, böyle yaz demedi. Hiçbir yazım geri dönmedi. Ama gazetenin dışından müdahale etmeye çalışanlar olmadı mı? Oldu.

3568 sayılı Kanun’un yasama görüşmeleri sırasında, bende kanunun hatalı yönlerini yazıp, imza / tasdik zorunluluğunun kanunla getirilmesi gerektiğini, bu konuda yürütmeye takdir yetkisi verilmesinin yanlışlığını, müteselsil sorumluluğun ağırlığını vs. yazıyordum. Bu yazılarımı Kanuna karşıymışım gibi algılayan ve Kanunun bir an önce çıkması için çabalayan zamanın bazı oda başkanları Nezih Beye mektup yazıp beni şikayet etmişler. Bana yazı yazdırmamasını talep etmişler. Nezih Bey beni çağırdı, gittim. “Bak senin için böyle bir mektup geldi” dedi. Okudum, “savundukları yanlış, köşemde cevaplayayım mı?” dedim. Nezih Bey, “boşver, aynen devam et bildiğin gibi yazmaya” dedi. Tabii ki eleştirilen yazılarımı güvendiği yazarlara okutmuştu. Kişiliği ve gazeteye hâkim olan ilkeleri, DÜNYA’nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını oluşturuyor ve koruyordu.

DÜNYA'da 2'nci perdem

2007’de ayrıldığım DÜNYA’ya, 6 Nisan 2015’de yayınlanan yazımla yeniden döndüm. O günden bu güne devam. Bu defa dönmeme vesile olan, DÜNYA’nın kıdemli yazarlarından Osman Arolat ve bu günkü patronumuz Hakan Güldağ idi. İkinci perde de 6 sene olmuş, birinci dönem ile toplam 23 sene. Bazen ben bile hayret ediyorum, nereden buldum bu kadar konuyu diye? Sonra da “Maliye sağ olsun” diyorum.

Bu gün de aynı ilkeler devam ediyor. Özgürce ama tabii bilimsel ilkelerle ve aklın yolu ile. Yazdıklarıma geri dönüşler, gazetenin iş adamından kamu otoritelerine kadar izlendiğini, bazen bir düzenlemenin bazen bir içtihadın oluşumuna katkıda bulunduğunu ve DÜNYA’nın ekonomi yaşamının ayrılmaz parçası olduğunu gösteriyor.

Kendi uzmanlık alanımdan da DÜNYA’ya bakınca, ne gördüğümü de söyleyeyim. Vergi hukuku çıkar çatışmasından beslenen bir hukuk dalıdır. Mükellefin parası üzerindeki mülkiyet hakkı ile kamu giderlerini karşılamaya çalışan hazine menfaatı daima çakışır. Arada dengeyi kurmak da vergi hukukunun işidir. DÜNYA’nın da tüm yazarları ile yaşayan vergi hukuku alanında bu dengeye hizmet ettiğini, olması gereken adil vergi hukuku için çabaladığını görmek, bana gurur veriyor, “iyi ki buradayım” dedirtiyor.

Evet, DÜNYA, 41 yaşında. Nice 41 yıllar diliyorum DÜNYA’ya. Çünkü Türk ekonomisinin ve ekonomi hukukunun sana ihtiyacı var.(Dünya)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin