BMMG Grup Başkanı Turgay Kanarya' dan Meslek Kamu Oyuna Duyuru
20 Mart 2020 Cuma
Bildiğiniz üzere ülkemizde yaşanan Corona Virus COVID-19 salgını nedeniyle tüm kamu kurumlarında . . . .
BMMG Grup Başkanı Turgay Kanarya
BMMG Grup Başkanı Turgay Kanarya' dan Meslek Kamu Oyuna Duyuru

Meslek Kamuoyuna Duyuru!

Değerli meslektaşlarım;

Bildiğiniz üzere ülkemizde yaşanan Corona Virus COVID-19 salgını nedeniyle tüm kamu kurumlarında hizmet kısıtlamasına gidilmesine rağmen biz Mali Müşavirlerin Mart ayı içerisinde vermemiz gereken beyanname ve bildirimler için bir erteleme olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT yayınında beyannamelerin uzatılması ile ilgili bir talep olmadığını ve beyannamelerin dijital ortamda gönderildiğini belirterek şimdilik bir uzama veya erteleme söz konusu değildir dedi.

Oysaki Bağımsız Mali Müşavirler Grubu olarak 17.03.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde erteleme talebimiz vardı. Sayın Bakanın Gelir İdaresi Başkanlığı ile iletişim halinde olmadığını anlıyoruz. 

Sayın Bakanın dijital ortamda verilecek beyannameler için müşterilerden evrak toplandığı milyonlarca evrak ile veri girişi yapıldığından bihaber olduğuna da inanmak istemiyoruz.

Kamu Kurumlarının tatil edilip, biz meslektaşların çalışmaya zorlanması toplum vicdanını da yaralamaktadır.

Çok geç olmadan Mart ayı içerisinde verilecek tüm beyanname ve bildirimler ertelenmelidir.

Meslek Kamuoyuna Duyurulur.

BMMG Grup Başkanı 
Turgay Kanarya
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...