BMMG Grup Başkanı Turgay KANARYA ; "Mali Müşavirlerin Hizmet Bedellerine uygulanan KDV Yüzde 1’e indirilmelidir."
23 Eylül 2020 Çarşamba
Aralık-2019 da Çin’de başlayan sonra hızlıca tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan . . .
BMMG Grup Başkanı Turgay KANARYA ; "Mali Müşavirlerin Hizmet Bedellerine uygulanan KDV Yüzde 1’e indirilmelidir."
BMMG Grup Başkanı Turgay KANARYA

"Mali Müşavirlerin Hizmet Bedellerine uygulanan KDV Yüzde 1’e indirilmelidir."

Aralık-2019 da Çin’de başlayan sonra hızlıca tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle başta sağlık çalışanları olmak üzere virüsten en çok etkilenen meslek grubu içerisinde biz mali müşavirler geliyoruz. 

Bu süreçte birçok arkadaşımızı salgın nedeniyle kaybettik.  EvdeKal çağrılarının yapıldığı, salgının en yoğun yaşandığı zamanlarda bile devletimizin en büyük gelir kaynağı olan vergilerin tahakkuk ettirilmesi, işverenlerin kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin girişlerinin yapılması aşamasında sağlığımızı hiçe sayarak çalışmaya ve gerek devlete gerekse işverenlere katkı sunmaya devam ettik.

Bu dönemde birçok sektörde işverenlere destek amaçlı KDV oranlarında indirime gidilmiş, ve işverenlerin bu süreçte KDV yükü azaltılarak rahat nefes almaları sağlanmıştır.

Ancak, bu süreçte sağlığını hiçe sayarak devlete hizmet eden biz mali müşavirlerin emeklerinin karşılıksız kalması bizleri derinden yaralamıştır.

Bizler her ay yaklaşık 2.800.000 mükellefin beyanname ve bildirimlerini hazırlıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, TÜİK vb. işverenlerin tüm yapması gereken bildirimleri onlar adına hazırlıyor ve beyan ediyoruz. Devletin en büyük gelir kaynağının oluşumunda da hizmet veriyoruz.

Bizler çoğu zaman bedelini almadığımız hizmetin ifası nedeniyle KDV’sini ödemek durumunda kalıyoruz.

Bu süreç içerisinde piyasaların yaşadığı olumsuz tabloyu, doğrudan tahsilatında hisseden ve hizmet vermeye devam eden biz Mali Müşavirlerin KDV oranlarında yapılacak bir indirim bizlerinde biraz rahat nefes almasını sağlayacaktır. 

Talebimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığına daha evvel yazılı olarak da başvuruda bulunduğumuz hizmet bedellerimize yansıtılan KDV’nin 18’den 1’e indirilmesi yönünde çalışma yapmalarıdır.
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...