BMMG Başkanı Turgay Kanarya; Kapasite Sınırlaması İvedilikle Hayata Geçirilmelidir.
25 Ağustos 2020 Salı
Geçmişte üst birliğimiz TÜRMOB’unda gündeme aldığı ama nedense daha sonra bir türlü çözüm için adım atmadığı . . . .
BMMG Başkanı Turgay Kanarya; Kapasite Sınırlaması İvedilikle Hayata Geçirilmelidir.
BMMG Başkanı Turgay Kanarya

"Kapasite Sınırlaması İvedilikle Hayata Geçirilmelidir."

Değerli meslektaşlarım;

Geçmişte üst birliğimiz TÜRMOB’unda  gündeme aldığı ama nedense daha sonra bir türlü çözüm için adım atmadığı mesleğimizin bir yarasına dokunmak istiyorum.

Bugünlerde gerek sosyal medya üzerinde, gerekse başka platformlarda sıkça gündeme gelen Mali Müşavirlere defter tutma kotası getirilmesi için yapılan etkinlikler görüyoruz. 

Günümüzde muhasebe mesleğinin en büyük sorunlarından biri haksız rekabet koşullarının ortadan kalkmamasından kaynaklanmaktadır.  Haksız rekabet ile etkin mücadelenin ancak kapasite sınırlandırması ile başka bir değişle kota uygulaması ile olacağına inanıyoruz.

Uygulanacak kota uygulaması ve bu uygulamanın etkin kontrolleri ile mesleğin en büyük sorunlarından biri olan haksız rekabet sorununun da çözüleceğini göreceğiz.

2010 yılında gerçekleştirilen Genel Kurulda TÜRMOB kapasite sınırlama yetkisi almıştır. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığına gidildi, biz bu işle ilgili çalışma yapıyoruz, siz çalışmanızı geri çekin denildi.  Aradan geçen 10 yıla rağmen bu konuda maalesef hiçbir adım atılmadı. Aldığımız bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yapmaktadır.

Oysa ki Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmeden, üst birliğimizin bu duruma bir çözüm bulması ve kota çalışmasını yaparak bakanlığa sunması gerekirdi. Tüm meslektaşlarımızı ilgilendiren bu durumun Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarına bırakılmadan ivedilikle birliğimiz tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye’de bulunan tüm meslek odalarımızın ve hatta tüm meslektaşlarımızın fikirlerinin alınarak bu konuda derhal bir çalışma yürütmesi ve bu çalışmayı bakanlığa sunması yerinde ve doğru bir karar olacaktır.

TÜRMOB hali hazırda YMM ler için bir kota uygulaması yapmaktadır. 40 müşteriden sonra ikinci bir YMM istihdam etme mecburiyeti var. Bu uygulama muhasebe ve defter tutma hizmetlerinde de uygulanabilir bir uygulamadır. 40 müşteri kotasının %50 si şirket, %45 Ticari, Zirai ve SMK, %5 Basit Usul ve GMSİ olarak uygulanabilir.

Kota uygulaması, sürümden kazanma mantığının önüne geçerek daha kaliteli ve sağlıklı bir muhasebe sistemini de beraberinde getirecektir.

Aynı zamanda Mali Müşavir istihdamını da arttırarak, meslekte işsizliğinde önüne geçecektir. Bu konuda bizlerden görüş istenmesi halinde seve seve katkı sunacağımızı bildiririz.

Bu vesile ile yoğun bir dönemden geçen, bürolarında emek ve mesai harcayan tüm meslektaşlarıma kolaylıklar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bol kazançlar diliyorum.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Mali Müşavirlere arabuluculuk yapma hakkı verilmesi gerektiğini belirterek . . .
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .