BMMG Bahçelievler İlçe Temsilciliği Temsilci Serap Kutlu ve Arkadaşlarının Düzenlemiş Olduğu Kahvaltılı Etkinlikte;
30 Ocak 2020 Perşembe
Eğitmen Hüseyin Yerli İle ; "SGK & Muhtasar Birleştirmesi İle Son Düzenlemelere Göre Güncel Mevzuat Değişiklikleri" Konusunu Masaya Yatırdı.
BMMG Bahçelievler İlçe Temsilciliği Temsilci Serap Kutlu ve Arkadaşlarının Düzenlemiş Olduğu Kahvaltılı Etkinlikte;
BMMG Bahçelievler İlçe Temsilciliği Temsilci Serap Kutlu ve Arkadaşlarının Düzenlemiş Olduğu Kahvaltılı Etkinlikte;

Eğitmen Hüseyin Yerli İle ; "SGK & Muhtasar Birleştirmesi İle Son Düzenlemelere Göre Güncel Mevzuat Değişiklikleri" Konusunu Masaya Yatırdı.

Açılış Konuşmasını BMMG Bahçelievler İlçe Temsilcisi Serap Kutlu Yaptı. Daha sonra Bilgilendirme konuşmalarını yapması İçin BMMG Başkanı ve İSMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kanarya'yı Kürsüye Davet Etti. (Video Dizini devam ediyor)

Daha Sonra ; SMMM ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli;

"SGK & Muhtasar Birleştirmesi İle Son Düzenlemelere Göre Güncel Mevzuat Değişiklikleri"

Konusunda Meslek Mensuplarını Bilgilendirdi. 

Sohbet Niteliğinde Geçen Seminerde Sayın Yerli Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen sorulara cevap verdi.

Daha Sonra Uyumsoft Satış Yöneticisi sayın Akgün Koçali " ERP, EKO ve İ-DÖNÜŞÜM" Hakkında Meslek Mensuplarına Detaylı Bilgi Verdi. 

*****

SMMM ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli'nin Yapmış Olduğu Sunum Detayları İçin tıklayınız Sunu2_compressed.pdf

"SGK & Muhtasar Birleştirmesi İle Son Düzenlemelere Göre Güncel Mevzuat Değişiklikleri

*****

Uyumsoft Sunumu 
Uyumsoft Satış Yöneticisi sayın Akgün Koçali " ERP, EKO ve İ-DÖNÜŞÜM" Hakkında Sunumları İçin
VUK-509-Genel-Tebliğin-Sahada-Uygulama-Detayları İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız


Toplantı Resimleri İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız 
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...