BMM Grubu Güngören İlçe Temsilciliği Bahçelievler Hacıbozanoğullarında;
11 Ocak 2022 Salı
"7338 Sayılı VUK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Fırsatlar ve Dönem Sonu . . .
BMM Grubu Güngören İlçe Temsilciliği Bahçelievler Hacıbozanoğullarında;
BMM Grubu Güngören İlçe Temsilciliği Bahçelievler Hacıbozanoğullarında;
 
"7338 Sayılı VUK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Fırsatlar ve Dönem Sonu Özellik Arz Eden Hususlar

Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.

Sunumları ve Konuşmalarıyla Etkinliğe

1- Doç. Dr. Ali Kablan

2- UYUMSOFT  İ. Dönüşüm Satış Takım Lideri Akgün Koçali

3- BMMG Başkanı Turgay Kanarya 

4- TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker
ve
5- Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede

Ayrıca renk kattılar.

-------------------------------------------------

Doç. Dr. Ali Kablan' ın "Dönem Sonu İşlemleri" Konulu Sunumlarını izlemek için tıklayınız>>>>>  DONEMSONU-ISLEMLERI.ppt

Dönem Sonu İşlemleri

1-  FİİLİ SAYIM-TARTIM-ÖLÇÜM SONUÇLARININ KAYITLARLA   KARŞILAŞTIRILMASI

2- DEĞERLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR

ENVANTER İŞLEMLERİ ( VUK MAD.186-192 )

İktisadi bir kıymetin varlığının kayıtlar ve belgeler üzerinde yapılacak olan çalışmalarla tespit edilmesine ENVANTER adı verilir. 

İktisadi bir kıymetin varlığının fiili olarak, yani elle sayılarak tespit edilmesi fiili envanter,  kayıt ve belgeler üzerinden tespit edilmesi ise kaydi envanter olarak adlandırılır.

VUK’nun 186. maddesi gereğince, envanter ise; bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. 

Bu kapsamda, ticari teamüllere göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  >>>>>  DONEMSONU-ISLEMLERI.ppt

-------------------------------------------------

1- Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konuşmalarını Yapması İçin BMMG Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Rıza Teksan'ı Kürsüye Davet Etti.

 
-------------------------------------------------
 2- Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konukları Selamladıktan Sonra; " E- Defter Uygulamalarına Kimler Geçmek Zorunda" Konulu Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Satış Takım Lideri Akgün Koçali' yi Kürsüye Davet Etti.

 
-------------------------------------------------
3- Uyumsoft Satış Takım Lideri Akgün Koçali " E- Defter Uygulamalarına Kimler Geçmek Zorunda" Konulu Sunumlarını Tamamladı. 
Mali Mühür nedir? Mali mührü kimler temin etmelidir?

Mali Mühür, firma kaşesinin elektronik halidir. Genel tebliğ düzenlemelerine göre standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların E-Defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve E-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması
gerekmektedir.

 Gerçek kişi mükelleflerin nitelikli elektronik sertifika veya Mali Mühür temin etmiş olmaları,
 Tüzel kişi mükelleflerin Mali Mühür temin etmiş olmaları gerekir.

UYUMSOFT  İ. Dönüşüm Satış Takım Lideri Akgün Koçali'nin sunumlarını Detaylı olarak izlemek için tıklayınız >>>>> 

-------------------------------------------------
4 - Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konukları Selamlaması ve Genel Bilgilendirme Yapması İçin BMMG Başkanı Turgay Kanarya' yı Kürsüye Davet Etti. 
-------------------------------------------------
5- BMMG Başkanı Turgay Kanarya Bilgilendirme Konuşmalarını Tamamlarken, Meslek Mensuplarımızın Mutlaka Bir Sosyal Tesisi Olmalıdır Dedi. 
-------------------------------------------------

6 - Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.

 
-------------------------------------------------
7 - TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra Alkışlarla Etkinlikteki Yerini Aldı.

 
-------------------------------------------------

8 - Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Sunumlarını Yapması İçin Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede' yi Kürsüye Davet Etti.

 -------------------------------------------------

9 - Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede Sunumlarına Devam Etti.

 
-------------------------------------------------

10 - Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede Sunumlarını Tamamladıktan Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Vererek Bir Daha ki Etkinlikte Görüşmek Üzere Ayrıldılar.


-------------------------------------------------
DİKKAT !!!!!

Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede Sunumlarını Detaylı olarak aşağıdaki linkleri tıklayarak ayrıca izleyebilirsiniz...


RESİMLERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

Yücel Akdemir (İstanbul SMMMO Başkanı) , Halim Bursalı - (İstanbul SMMMO Y.K.Ü) ve Serkan Sünmez - (İstanbul TESMER Eğitmeni)
REKLAM ALANI
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .
Uçakla seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan kişilerden PCR testi . . .
Tüm dünyada hızla yayılan ve ekonomide birtakım olumsuzlukların oluşmasına sebep olan . . .
Cumhuriyetimizin 99.Kuruluş, Derneğimizin 89. Okulumuzun 139. Kuruluş Yıl dönümü . . . .
Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam . . .
Değerli Üstat Nazmi Karyağdı 10 Ocak 2022 Pazartesi günlü Dünya Gazetesi - Serbest Kürsüde