Azmin Zaferi Meslekdaşlarıma Müjdeler Olsun ( ! )
21 Temmuz 2020 Salı
Uzun lafın kısası, TÜBİTAK/TEYDEB özel/kamu sektörlere geri ödemesiz sağlanan destek programlarının sonunda hazırlanan raporun adı
Azmin Zaferi Meslekdaşlarıma Müjdeler Olsun ( ! )
Azmin Zaferi

Meslekdaşlarıma Müjdeler Olsun ( ! )

Savaş YILDIZ
Mali Müşavir İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Uzun lafın kısası, TÜBİTAK/TEYDEB özel/kamu sektörlere geri ödemesiz sağlanan destek programlarının sonunda hazırlanan raporun adı ; “Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu” olmuştur. 

Ayrımcılık bir kez daha kaldırılmıştır. Kazanan meslek camimamız olmuştur.  

03.04.2020 gün 2001133916 sayılı cimer dilekçem, 05.07.2020 tarih 2003113687 sayılı cimer dilekçem, 15.07.2020 tarih 2003253016 sayılı cimer dilekçem, 20.07.2020 tarih 2003316073 sayılı cimer dilekçem.

TÜBİTAK yönetim kurulu başkanlığınca 21.07.2020 (bugün) verilen cevap yazısında yeralan son paragrafı sizlerle paylaşıyorum. 

“18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı Resmi Gazetede "TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır. Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre destek programları mevzuatında önümüzdeki günlerde gerekli değişiklikler yapılarak, TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler "mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu" hazırlayabileceklerdir.”

Bilgilerinizi saygılarımızla rica ederiz.

Hak Yolunda birlikte yürüdüğümüz, Mali Müşavir İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Sabri GÜLER ile Sendika Ailemin her bir ferdine, 

Desteklerini esirgemeyen Yeminli Mali Müşavir Dostlarıma, 

Gönül Bağı ile Yürekten Desteklerini Esirgemeyen SMMM Meslekdaşlarıma, 

İktisadi Dayanışma Haber Ajansı Nusret Sümer Beyefendiye ve

TÜBİTAK, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 

Teşekkür eder saygılar sunarım.. 

Selam ve Saygı ile ..
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...