Askerlik borçlanmasını ne zaman yapmak avantajlı?
03 Mart 2021 Çarşamba
1 Nisan 1996'da SSK başlangıcım var. Askerliğim 1997'de başlayıp, 1998 Aralık'ta bitti. Erken teskere aldım.
Askerlik borçlanmasını ne zaman yapmak avantajlı?
Askerlik borçlanmasını ne zaman yapmak avantajlı?

Sezgin Özcan

1 Nisan 1996'da SSK başlangıcım var. Askerliğim 1997'de başlayıp, 1998 Aralık'ta bitti. Erken teskere aldım. Askerlik borçlanması yapmak istesem, çalışırken mi yoksa çalışmazken mi yapılsa iyi olur? 5245 günüm var. 18 aylık askerliğimi 15 ay yapıp, erken teskere aldım. 18 ay olarak borçlanabilir miyim? Yasin Çırpan

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra yaptığınızdan, askerlik borçlanması emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece prim günü kazandırır.

Askerlik borçlanması karşılığı ödenen primler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/2. maddesinde sayılan aidat ve prim niteliğinde kabul ediliyor ve ücretin vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabiliyor. Ödenen borçlanma primi, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere ödenen tutara ulaşıncaya kadar ücretin vergi matrahından indiriliyor. Bunun için ödeme belgesinin işverene ibraz edilmesi gerekiyor.

Çalışırken askerlik borçlanması yapmanız halinde, borçlanma priminin yüzde 15'i kadar daha az vergi ödeyerek, avantaj sağlarsınız. Vergi matrahınızın yüzde 20'lik dilime girmiş olması halinde sağlanan avantaj yüzde 20'ye çıkar. Diğer bir deyişle, borçlanma priminin yüzde 15-20'sini, daha az vergi ödeyerek geri almış olursunuz.

Askerlik borçlanması, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler ile yedek subay okulunda ve yedek astsubay okulunda öğrenci olarak geçen süreler için verilen bir borçlanma hakkıdır. Özellikle prim günü eksiği olanların, fiilen yaptıkları askerlik nedeniyle çalışma ve prim ödeme imkanı ortadan kalkan dönemlerinin sosyal güvenlikleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Fiili askerlik hizmeti silahaltına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erdiğinden, en fazla fiilen yaptığınız 15 aylık askerlik süresini borçlanabilirsiniz. Erken terhis nedeniyle fiilen askerlik yapmadığınız 3 aylık süreyi borçlanamazsınız.

Eşlerin hizmetleri birleştirilebilir mi?

1994 yılından sigorta başlangıcım ve 9.8 yıl Bağ-Kur prim ödemem var. Eşimin de şu an kapanmış olan işyerimiz zamanından 10 yıl civarı Bağ-Kur prim ödemesi var.  Benim primlerimi eşimin primlerine ekleyip, kalanı borçlanıp emekli olabilir mi? Veya tam tersi, onun prim günleri benim prim günlerime eklenebilir mi? Kemal Çevik

Hizmet birleştirmesi, farklı sigortalılık statülerinde çalışmaları olan sigortalıların, aynı tarihlere rastlamayan hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle sosyal güvenliklerinin sağlanmasını amaçlayan bir işlemdir.

Bu bağlamda, ne sizin prim günleriniz/hizmet süreleriniz eşinizin hizmetleriyle, ne de eşinizin prim günleri/hizmet süreleri sizin hizmetlerinizle birleştirilemez.(Sözcü)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin