Asgari ücretliler beyannamelileri üçe katladı…
17 Şubat 2021 Çarşamba
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılı beyanları nedeniyle en çok gelir ve kurumlar vergisi ödeyen rekortmen mükellefleri
Asgari ücretliler beyannamelileri üçe katladı…
Asgari ücretliler beyannamelileri üçe katladı…

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılı beyanları nedeniyle en çok gelir ve kurumlar vergisi ödeyen rekortmen mükellefleri 20 Ocak 2021'de açıkladı. Bu listenin bu kadar geç açıklanması ve özellikle gelir vergisinde en çok vergi ödeyen ilk 100 mükelleften 67'sinin ismini açıklatmaması tartışma konusu oldu.

Bugün sizlere, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 20 Ocak 2021'de rekortmenleri açıkladığı basın açıklamasında yer verdiği bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan “Muhtasar Beyannamenin 2019 Dönemi Gelir Türlerine Göre Dağılımı Tablosunda“ yer alan bilgilerden hareketle, çarpık gelir vergisi sistemimizi anlatacağım.


SİSTEM BEYAN ESASINA DAYANIYOR AMA…

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 2019 yılı gelir vergisi rekortmenlerine ilişkin olarak yapılan açıklamadan özetle aşağıdaki çarpıcı sonuçları çıkarabiliriz.

– Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiş.

– Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiş.

– Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (84), Ankara (10), Eskişehir (2), İzmir (1), Bursa (1), Antalya (1) ve Trabzon (1) olarak gerçekleşmiş.

– Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi için, her bir mükellef ortalama 28 bin 656 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiş.

– 2019 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde; beyanname veren mükellef sayısı ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda yer almıştır.


Tablodan çıkarılabilecek en çarpıcı sonuç; Türkiye'de ödenen toplam gelir vergisinin yarısından fazlasının tek başına İstanbul, 2/3'ünün ise 3 büyük ilimiz mükelleflerince ödendiği, kalan 78 ilimizin ise toplam payının 1/3'ün altında kaldığıdır.

SİSTEM DEĞİŞMEK ZORUNDA…

2019 yılında gelir vergisi toplam tahsilatımız 162 milyar 704 milyon liradır. Bu tahsilatın 151 milyar 769 milyon lirası kaynakta kesinti yoluyla yapılmıştır. Yani, “beyan esasına dayanan” gelir vergisi sistemimizde tahsil edilen her 100 liranın 93 lirası kaynakta kesinti suretiyle yapılmıştır.

Beyanname veren 3,5 milyon gelir vergisi mükellefinden 7 milyar 962 milyon lira, basit usulde vergilendirilen 774.681 mükelleften ise 201 milyon lira tahsilat yapılmıştır.

Tevkifat yolu ile tahsil edilen 151 milyar 769 milyon liranın önemli tahsilat kalemlerine baktığımızda;

– 19 milyar 302 milyon lira asgari ücretliden,

– 83 milyar 570 milyon lira diğer ücretler ve ücret sayılan ödemelerden,

– Diğer serbest meslek kazancı ödemelerinden 2 milyar 612 milyon lira,

– Gayrimenkul sermaye iratlarından (işyeri) 8 milyar 91 milyon lira,

– Kâr paylarından 4 milyar 307 milyon lira,

– TL mevduat faizlerinden 18 milyar 958 milyon lira,

– Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faizlerden 3 milyar 339 milyon lira,

– Repo gelirlerinden 1 milyar 654 milyon lira,

şeklinde dağılımı görüyoruz.

83 milyon nüfusa sahip bir ülkede mükellef sayısı 4 milyon, beyanname yolu ile toplanan gelir vergisi, toplam gelir vergisinin sadece %4'ü ise, o ülkede Maliye Bakanlığı'nın kapatılması herhalde çok şey değiştirmeyecektir.

2019 yılında tahsil edilen 162 milyar 704 milyon lira gelir vergisi içinde; beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin payının %4, asgari ücretliden kaynakta kesilen verginin payının %11 olması utanılacak ve sistemde devrim yapılmasını gerektirecek bir durumdur. (15.02.2021)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .
KDV Tebliği değişikliği ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin
Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye . . .
“Önce alış veriş sonra fiş”, “Fişini de al Mustafa Ali” reklamlarıyla 1985’de hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV) o günden beri . . .
Vergi kayıp ve kaçağı ile küresel mücadele kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB'nin çalışmaları sonucunda,
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına . . . .
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile
"Ekinler biçilirken doğmuşum, Sevgidir bu dünyada varoluşum, Buğday tarlasında sararıp solmuşum, Fakirlikten gurbet ellere savrulmuşum"