Asgari ücretin vergi dışı bırakılması kime yaradı?
05 Mayıs 2023 Cuma
Ülke nüfusumuz 85 milyon olmasına rağmen; çalışan toplam işgücümüz 30 milyon kişi civarında. Yani, 1 kişi çalışıp 3 kişiye bakıyor.
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması kime yaradı?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması kime yaradı?

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Ülke nüfusumuz 85 milyon olmasına rağmen; çalışan toplam işgücümüz 30 milyon kişi civarında. Yani, 1 kişi çalışıp 3 kişiye bakıyor. Özellikle kadın işgücüne katılma oranı son yıllarda en dip seviyeye indi. Yıllardır seçimlerden önce asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiği söyleniyor ve vaatlerde bulunuluyordu. Nihayet geçen yıl 01.01.2022'den geçerli olmak üzere tüm ücretlilerin asgari ücret tutarı kadar gelirlerine, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası uygulanmaya başlandı.

Bugün sizlere; asgari ücret kadar tutarın vergi dışı bırakılmasının Gelir Vergisi performansını nasıl etkilediğini, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2021 ve 2022 faaliyet raporları ekinde yer alan Muhtasar Beyanname özetleri yardımıyla açıklamaya çalışacağım.

İSTİSNA SINIRLI ETKİ YAPTI

Türk vergi sistemi beyan esasına dayanmasına rağmen; her 100 TL'nin ancak 5 TL'si beyanname yoluyla tahsil ediliyor.

Asgari ücretten vergi alınan 2021 yılı ile asgari ücret kadar tutardan vergi alınmayan 2022 yılında kaynakta kesilen vergi tutarları aşağıda yer almaktadır.


Yukarıdaki tabloda da açıkça görüldüğü üzere; 2021 yılında asgari ücretliden yapılan kesintinin toplam muhtasar beyanname içindeki oranı %10.88 iken, asgari ücret istisnasının uygulandığı 2022 yılında bu oran %1.05'e düşmüştür. Asgari ücretli ve diğer ücretler ile ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin toplam muhtasar beyannameler içindeki oranı 2022 yılında asgari ücret kadar tutarın Gelir Vergisi istisnasına tabi olması nedeniyle %62.25'ten %58.56'ya düşmüştür.

KANUN YAPARKEN YAPILAN UYANIKLIK İŞE YARADI

İktidar, seçmene verdiği sözü tutar gibi yaparken asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin yasal düzenlemede istisnanın uygulanma yöntemini; ücreti önce vergilendirip, sonra asgari ücrete isabet eden kısmını da vergilendirilip ödenmesi gereken Gelir Vergisi'nden mahsup edilmesi şeklinde belirledi. Böylece, dahi(!) bir fikir ile asgari ücret üzerinde ücret alanların Gelir Vergisi tarifesinde hızlıca bir üst vergilendirme dilimine girmesi sağlamış oldu. Bu düzenleme, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının yıllık maliyetinin 60 milyar TL yerine 36 milyar 700 milyon TL'ye düşmesini sağladı.

Çalışanların 2021 yılında büyümeden aldığı pay %30.1 olarak gerçekleşmişken, 2022 yılında bu oran %26.5'e geriledi. Bu sonuç, işgücü ödemelerinin kaydedildiği 1998 yılından beri görülen en düşük seviye oldu.

Çalışanların ücret tarifesi adaletsizliği de giderilmediği için, ücretliler mart ile nisan aylarında bir üst dilime göre vergilendirilmeye başlanıyor. Her yıl yeniden değerlendirme oranı kadar artması gereken gelir vergisi tarife rakamları bazı yıllarda bu artış yapılmadığı için 70.000 TL'den başlayan tarife ile bu yıl karşımıza çıktı. Yıllar boyunca yeniden değerleme oranı kadar artış yapılmış olsaydı, tarifenin ilk dilimindeki rakam 182.000 TL olacaktı.

Ülkemizde ücretlilerin %99'u net ücret aldığı için, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının çalışana değil işverene katkısı oldu. Yüksek gelir elde eden ve brüt ücret üzerinden maaş alanlara da istisnanın uygulanma yöntemi nedeniyle etkisi sınırlı kaldı.

Asgari ücrete vergi istisnası getirilirken, asgari geçim indiriminin 14 yıllık uygulamadan sonra kaldırılması; ücretlilere net yerine brüt ücret üzerinden ödeme yapılmasını ve ücretlilerin yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile ücretlerini kendilerinin beyan etmesi düşüncesini doğurdu. Beyanname usulüne geçilirse; ücretliler, özel sigorta prim giderlerini, eğitim ve sağlık harcamalarını beyan edilen gelirin %10'unu aşmamak şartıyla yıllık beyanname ile bildirecekleri ücret gelirlerinden indirebileceklerdir. Ayrıca vergi veren hesap da soracak, böylece yurttaşlık bilincinin yaygınlaşması da sağlanabilecektir.
REKLAM ALANI
4- Temsilci Yardımcısı Fatma Gürel, Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Anadolu Yakası Satış Temsilcisi Mahmut Ertürk'ü Kürsüye Davet Etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesinde bölge dengeleri açısından Karadeniz ağırlığına son verdi. Kabinede çifte vatandaşlığı bulunan . . . .
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim şirkette sermaye kaybı ve borca batıklık halinde alınacak önlemleri düzenleyen . . . .
6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremler nedeniyle 7440 sayılı Kanun ile “Ek Vergi” getirilmişti. Söz konusu vergi, 2022 yılı kurumlar . . . .
Seçimler geride kaldı. Partilerin kazandıkları milletvekili sayıları 14 Mayıs seçimleri ile belli olmuştu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi de bitti.
Çok keyifli ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir program oldu. Sevgili Çetin Ünsalan ve ST Endüstri Radyo çalışanlarına çok teşekkürler.
Partilerin Almış Aldıkları Oy Oranları ve Oyların Partilere Göre Dağılımı . . .
Alınan yeni karara göre; 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir . . . .
Gazeteci Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde görevlendireceği bakanlara ilişkin yeni kulis bilgilerini aktardı.
24 Mart 2023 tarihli yazımızda açıklandığı üzere; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin . . . .
Günümüz vergi sisteminin ilk temelleri 1940’lı yılların başlarında atılmaya başlanmıştır. Zira o tarihlerde uygulanmakta olan kazanç vergisi,
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşma günü 01 HAZİRAN . . .
7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir . . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Banka ve diğer finansman kurumlarından temin edilerek grup şirketlerine aynen aktarılan kredilerin finansman hizmeti olmadığı,. . . .
Küreselleşen ekonomi son yıllarda ülkeleri ve şirketleri politik ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha hassas bir duruma getirdi.
Dünyamızı yok etmeye çalışan, Neslimizi yok etmeye çalışan, Sevdiklerimizi ve can dostlarımıza yok etmeye çalışan, Çevremizi bizlerden çalan, . . . .
7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 31 Mayıs olarak belirlenmiş başvuru, bildirim veya beyan süreleri 31 Mayıs’ta doluyordu.