Asgari geçim indirimi kaldırıldı!
27 Aralık 2021 Pazartesi
Yeni yılla birlikte asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı ancak yeni düzenlemede asgari geçim indirimi ödemesi tüm çalışanlar için kaldırıldı. . . .
Asgari geçim indirimi kaldırıldı!
Asgari geçim indirimi kaldırıldı!

Nedim Türkmen - (Sözcü)

DÜZENLEME SADECE ASGARİ ÜCRETLİLERİ DEĞİL, HERKESİ KAPSIYOR

Yeni yılla birlikte asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı ancak yeni düzenlemede asgari geçim indirimi ödemesi tüm çalışanlar için kaldırıldı. Böylece 14 yıllık uygulama sona ermiş oldu


İktidar tarafından, 2022 yılı asgari ücret rakamı 4.253,40 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin açıklanması ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Asgari Ücrette Tarihi Üçlü Mutabakat” başlıklı basın duyurusu yayımlandı. Bu üçlü mutabakat metninde “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” açıklaması yer almıştı. Bu açıklamaya rağmen; yasal düzenlemeyi içeren yasa teklifinde, sadece asgari ücret alanlara yönelik bir istisna içeren düzenleme Meclis'e sunulmuştu. Yasa teklifinin yanlışlarını ortaya koyduğum “Çalışma barışını yok eden asgari ücret düzenlemesi” başlıklı yazımı 19 Aralık 2021'de köşemde okumuştunuz. Gelen tepkiler üzerine, yasa teklifinde geri adım atıldı. Yasa teklifinde yapılan değişikliklerin ardından, ücretlerin asgari ücret tutarına kadar olan bölümünden Gelir ve Damga Vergisi alınmamasını düzenleyen 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 Tarih ve 31700 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari ücretten vergi alınmayacağı için, asgari ücret elde edenlerin “asgari geçim indirimi” alamayacağı ama asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenler için “asgari geçim indirimi” uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı. Yapılan düzenleme ile bütün ücretlerden asgari geçim indirimi uygulaması 14 yıl sonra kaldırılmış oldu.

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜÇ ÇOCUKLU ÇALIŞANA AYLIK 38 TL KATKI!

Çoğumuzun hatırlayacağı üzere 01.01.2008 tarihine kadar ücretliler fiş, fatura topluyor ve bir beyanname ile bunu çalıştığı kuruma ulaştırıyor, vergi iadesi alıyordu. Ücretlilere vergi iadesi sisteminin kaldırılması nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybını telafi etmek için 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi müessesesi artık tarih oldu.

Asgari geçim indirimi, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bakımı için aldığı maddi destekti. Çalışanın evli ya da bekar olması, eşinin çalışmaması ya da çalışması ve çocuk sayısına göre asgari ücretin brüt tutarına göre ödenen bir ödenek idi. İktidar, asgari ücrete %50 zam yapıldığı, asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisinin bütün ücretliler için istisna edildiği gerekçesiyle; bütün çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulamasını kaldırdı. Aşağıdaki tablodan da açıkça görüleceği üzere; asgari ücrete isabet eden tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi, fakat asgari geçim indiriminin kaldırılmasından en az fayda elde edenler (sadece 38 TL Damga Vergisi istisnası), eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan çalışanlar olmuştur.

Net ücretten brüt ücrete dönmek çözüm olur mu?
Çalışanların ücretlerinin, asgari ücrete isabet eden tutarının Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nden istisna edilmesi düzenlemesi, davul zurna ile kutlandı, ama kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmış hali, “dağ fare doğurdu” diyor.

Asgari geçim indiriminin kaldırılması ile birlikte; çalışma yaşamımızda ücretlerin artık net yerine brüt ücret üzerinden ödenmesi ve ücretlilerin (özel, kamu dahil) yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi, çalışanlar için daha adil sonuçlar doğuracaktır. Böylece çalışanlar özel sigorta prim giderlerini, eğitim ve sağlık harcamalarını beyan edilen gelirin %10'unu aşmamak şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirebileceklerdir. (Daha kapsamlı bilgi için köşemde 8 Mart 2021 tarihinde yayımlanan “Beyannameye dahil gelirlerden yapılacak indirimler” başlıklı yazımı tekrar okumanızı öneririm.)
Artan oranlılığın etkisi de engellendi!
Bütün ücretlilerin elde ettikleri ücret gelirlerinden, asgari ücretin brüt tutarı kadar olan kısmın vergiden istisna edilmesine ilişkin düzenlemenin, bütçeye yıllık 60 milyar TL'lik bir vergi azalması şeklinde yansıyacağı tahminlerinde bulunuyorduk. Böyle tahmin yapmamızın nedeni; ücretlilere ilişkin vergi tarifesinde, diğer ülkelerde olduğu gibi asgari ücretin brüt tutarı kadar olan kısmın tarifenin ilk diliminde %0 olarak belirleneceği, diğer dilimlerin matraha göre %15, %20, %27, %35 ve %40 şeklinde olması gerektiğini düşünmemizdi. Düzenlemenin, bütçede fazla vergi kaybına neden olmaması ve çalışanların bir an önce tarifede üst gelir dilimine girmesi için; asgari ücretin üzerindeki ücretlerin vergilendirilmesinde, önce ödenecek Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanıp, daha sonra asgari ücrete denk gelen 638 TL Gelir Vergisi ve 38 TL Damga Vergisi düşülüp, kalan verginin ödenmesi uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Böylece, asgari ücrete isabet eden ücret gelirlerinin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nden istisna edilmesinin bütçede neden olacağı gelir azalması 60 milyar TL'den 36 milyar 700 milyon TL'ye indirilmiş oldu. Asgari ücrete zam yapıldı ama bu zammın asgari ücretin üzerinde ücret alanlara yansıması hangi oranda olacak? İşten çıkarmalar artacak mı? Kayıtdışı istihdam oranı yükselecek mi? Bu soruların yanıtını 01.01.2022 tarihinden itibaren ücretlilere ödenecek ücretlerin işverene maliyeti tablosundan kolayca bulabiliriz.
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Varlık Barışı, yurt dışındaki varlıkların bankalara bildirim yapılarak Türkiye'ye getirilmesi, yurt içi kayıt dışı varlıkların ise vergi dairelerine
Geçtiğimiz günlerde Gazetemizde yayınlanan ve benim de yazılarını zevkle takip ettiğim Sayın Abdullah Tolu’nun, “Dernek Aidatını Gider . . .
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mükelleflere . . .
1.Gün: Mardin – Kırklar Kilisesi – Mardin Müzesi – Kasımiye Medresesi – Abbaralar – Deyr-ül Zafaran Manastırı
Birkaç haftadır yazdığım makalelerde, vergi uygulamalarında yaygın olarak gündeme gelen tartışmalı temel konuları, yargı kararları üzerinden . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .