Aralık 2023 Dönemine İlişkin Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.2 Beyannamesi 29 Ocak 2024 Tarihine Kadar Verilebilir.
24 Ocak 2024 Çarşamba
Nazım Anıl - YMM
7491 sayılı Yasa ile sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır. . . . .
Aralık 2023 Dönemine İlişkin Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.2 Beyannamesi 29 Ocak 2024 Tarihine Kadar Verilebilir.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Sirküler Tarihi : 22.01.2024

Sirküler No : 2024 / 023

Konu : Aralık 2023 Dönemine İlişkin Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.2 Beyannamesi 29 Ocak 2024 Tarihine Kadar Verilebilir.

Özet : 7491 sayılı Yasa ile sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır. 1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. 2. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir. 3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi  üçüncü gününe çekilmiştir. Sorumlu sıfatıyla KDV Beyanına ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ocak  2024 olarak belirtilmiştir. Buna göre Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV  Beyannamesinin daha öncesinde olduğu gibi (beyan süresinin resmi tatile gelmesi nedeniyle) 29 Ocak  2024 tarihine, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamenin ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar  verilmesi gerekmektedir.

REKLAM ALANI
6- Eğitmen SMMM İlker Esin "Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında Enflasyon Muhasebesi" (Mali Müşavir Gözüyle Mizan Üzerinden Örneklerle Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladı.
REKLAM ALANI
İstanbul SMMM Odası Başkanı Erol Demirel ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan'ın Katılımlarıyla " İş Sağlığı ve Güvenliği " Konulu Kahvaltılı Etkinliğe Davetlisiniz...
"Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında Enflasyon Muhasebesi" Eğitim Seminerine Davetlisiniz (Mali Müşavir Gözüyle Mizan Üzerinden Örneklerle)
Vergi Usul Kanununa Göre Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Eğitim