Ar-Ge veya tasarım merkezi gelir vergisi stopaj teşviki
23 Temmuz 2022 Cumartesi
5746 sayılı kanun da 2016 yılında yayımlanan yeni değişiklikle birlikte daha önce sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan firmaların elde . . . .
Ar-Ge veya tasarım merkezi gelir vergisi stopaj teşviki
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

Ar-Ge veya tasarım merkezi gelir vergisi stopaj teşviki

Resul KURT
info@resulkurt.com

5746 sayılı kanun da 2016 yılında yayımlanan yeni değişiklikle birlikte daha önce sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan firmaların elde edebildiği teşviklere Tasarım Merkezi kavramı ile tasarım faaliyetleri gerçekleştiren firmalarda faydalanmaya başladı.

Türkiye’de yerleşik olan ve Tasarım Faaliyetlerini Türkiye ' de gerçekleştiren firmaların en az 10 tam eş değer tasarım personeli istihdam ediyorlarsa Tasarım Merkezi belgesi alabilir ve 5746 sayılı Kanunun ilgili indirimlerinden faydalanabilirler.

Bu çerçevede tasarım faaliyeti gerçekleştiren ve Tasarım Merkezi olmak isteyen firmanın ayrıca bölümlenmiş bir alanda tasarım personellerini istihdam etmeleri ve Sanayi Alanlarında üretici olarak veya sanayi Alanları dışında ise bazı NACE KOD’larında faaliyet göstermeleri faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 9 Numaralı Genel Tebliği 27.05.2022 Resmi Gazete’de yayınlanmış ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti dışında kalan çalışma sürelerinin destek kapsamına nasıl dahil edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 Sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi uyarınca, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde/Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla, bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir. 17/10/2021 tarihli R.G’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu yüzde 20 oranının, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi ile bölge dışında geçirilen sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasının nasıl olduğu tebliğde açıklanmıştı. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. Maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, bölge veya merkezler dışında geçirilen süreler bakımından daha önceden yüzde 50 olarak belirlenen oran, 21 Temmuz 2022 Tarihli ve 31899 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, yüzde 75’e yükseltilmiştir.

Dolayısıyla, yüzde 50 oranının geçerli olduğu dönemlerde Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında kabul edilecektir.

Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, 31.12.2023 tarihine kadar Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 75’ini aşmamak kaydıyla bu merkezler veya bölgeler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. (22.07.2022-Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .
Bu konudaki duyarlı davranış için TRT ve program yapımcı ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum…
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 58. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ve ödeme emrine karşı dava açıp ta davasında . . .
TÜİK tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre taşımacılık hizmeti; ülkemizin hizmet ihracatı içerisinde %64,6 ile ilk sırada yer almaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3. maddesi önemli hükümler içeriyor. Çok tartışılan, değiştirilmesi. . .
TÜİK'e göre, tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 79,60'a yükseldi. ENAG'a göre ise temmuz enflasyonu yüzde 176,07 oldu.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Staja Giriş Sınavı (SGS) 2022/3. dönem başvuruları için . . . .