Antalya SMMM Odasından;
13 Ekim 2021 Çarşamba
Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarının Verilme Tarihleri İle İlgili Basın Açıklaması . . . . .
Antalya SMMM Odasından;

BASIN BÜLTENİ


ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASINDAN

13.10.2021

Basınımızın değerli temsilcileri,

Değerli meslektaşlarımız,

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmiş ve Komisyonda kabul edilen teklif ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi

beyanlarının verilme tarihleri bir ay öne çekilmiştir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme ile dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesinin kaldırılmasının son derece yerinde bir karar olmasma karşın, yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi son derece yanlış ve uygulanamaz bir karardır.

Basınımızın değerli temsilcileri,

Değerli meslektaşlarımız,

Ülke genelinde faaliyet gösteren 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 8 Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı 116 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavir bulunmaktadır. Kamunun almış olduğu tüm kararlan Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler sahada

uygulayıcısı olarak hayata geçirmektedir.

Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması doğra bir karardır ve toplumsal beklentiyi karşılamaktadır.

Ancak bununla birlikte yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi son derece yanlış ve uygulanamaz bir karardır. Bir ayda 17 tane beyan ve bildirim vermekte olan Mali Müşavirler artık bunları yetiştiremez duruma gelmiştir. Mevcut sürelerde bile yetiştirilmekte zorlanılan gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını Mali Müşavirlerin bir ay önce verme gücü ve takati kalmamıştır.

Beyanların süratle hazırlanmak zorunda olması nedeniyle beyanların hata payı ve riskleri artacaktır.

Bu gibi nedenlerle Beyan sürelerinin geriye çekilmesine yönelik düzenlemeden TBMM Genel Kurulunda vazgeçilmelidir.” TBMM’ de grubu bulunan tüm milletvekillerimize sîzlerin aracılığı ile bu kanun metninin

düzeltilmesi için çağrıda bulunuyoruz.

Emrullah ÇAVDAR

BAŞKAN

Basın Bildirisinin PDF Hali için tıklayınız >>>> 13ekim2021_basınaçıklaması_final (2).pdf

5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet . . .
Farkında mısınız bilmiyorum ama, son zamanlarda devamlı eleştiren ve/veya eleştirecek . . .
Pandemi süreci hem dünyada hem de Türkiye'de e-ticaretin müthiş şahlanışına neden oldu. . ..
3600 ek gösterge seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte yeniden hükümet tarafından gündeme getirilmeye başladı. . . . .
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda.
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.