Antalya Mali Müşavirler Odası Kadın Komisyonu;
22 Mart 2021 Pazartesi
24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından ilk imzalayan ülke olarak onaylanan ve her bireyin “şiddetsiz yaşama hakkı ‘nın . . . . .
Antalya Mali Müşavirler Odası Kadın Komisyonu;

Antalya Mali Müşavirler Odası Kadın Komisyonu;

Değerli Basın mensupları, Sevgili Meslektaşlarım;

24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından ilk imzalayan ülke olarak onaylanan ve her bireyin “şiddetsiz yaşama hakkı ‘nın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi, gece yarısı alınan bir kararla feshedilmek istenilmiştir. Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca yasayla onaylanarak yürürlüğe giren sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılamaz.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek devletin kadınlara karşı görevidir. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair sözleşmeden çekilmek, kadınlardan yana olunmadığını açıkca ilan etmek demektir. İstanbul sözleşmesi sadece kadınlar için değil, şiddetin olmadığı bir dünyada eşit bireyler olarak yaşamak isteyen herkes için savunulması gereken bir sözleşmedir.

Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik şiddetle mücadelenin yegane yolu; hiçbir bahane ve ayrımcılığa yer vermeden şiddeti önleme, kadınları şiddete karşı koruma, failleri cezalandırma ve şiddete karşı bütüncül politikalar üretmektir. Ülkenin kültürleri ve gelenekleri kadına yönelik şiddetin bahanesi olamaz. Hiçbir değer kadınların can güvenliğinden ve devletin vatandaşlarını her koşulda koruma görevinden üstün olamaz.

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik bu tür girişimler daha çok kadının öldürülmesi, daha çok çocuğun istismarı uğraması demektir. Eğer sözleşme tam olarak uygulanıp devlet olarak tüm yükümlülükler yerine getirilseydi; ülkemizde her gün 3 kadın öldürülmezdi. Çocuklar istismara bu kadar açık hale gelmezdi. Her gün cinsel saldırı ve cinayetlerle gündemin oluştuğu ülkemizde, her birey kendisi, çocukları, akraba, komşu ve arkadaşları için endişe etmektedir.

İstanbul sözleşmesi bizi bu saldırılardan korumaya, faili cezalandırmaya yönelik etkin tedbirleri içerir. Sözleşme açık biçimde kadınların ölmesini önlemek için tedbirler almakta, cinsel saldırı ve istismara ağır şekilde yaptırımlar uygulamakta, şiddetin yaşanmadığı aileleri korumaktadır.

Sözleşme kısacası cinsiyetleri fark etmeksizin herkesi şiddete karşı koruma altına almaktadır.

İstanbul sözleşmesi gündelik politik hesaplar için yok sayılamaz. Bizler bu hesaplarda yokuz, sözleşmenin yok sayılmasını onaylamıyoruz. İstanbul sözleşmesinin eşit ve özgür bireylerden oluşan bir toplum hayalinin gerçekleşmesindeki en önemli hukuki güvencelerden olduğunu biliyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi reddediyoruz!

Artık yeter; Antalya’lı Mali Müşavir Kadınlar olarak öldürülen “Kız kardeşlerimizin” bilançosunu tutmak istemiyoruz. Bizler artık eşit ve adil bir yaşamın muhasebesini tutmak istiyoruz. 

Hayatlarımızın ve haklarımızın teminatı olan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz.

Antalya Mali Müşavirler Odası Kadın Komisyonu olarak; şiddetsiz günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. 
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin